Idź do treści strony

Urodził się 6 sierpnia 1933 roku - uczony polski, prof. zwyczajny nauk technicznych, członek korespondencyjny PAN, geodeta, rzeczoznawca majątkowy. Honorowy Obywatel Olsztyna.

Andrzej Hopfer jest absolwentem Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Jest jednym z założycieli oraz wieloletnim dziekanem Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz rektorem ówczesnej Akademii Rolniczo-Technicznej, dziekanem Wydziału Ekonomii WSGN w Warszawie, rektorem Wyższej Szkoły Biznesu Wiejskiego w Warcinie, prezydentem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

 Andrzej Hopfer jest wybitnym specjalistą z zakresu geodezji, katastru, gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami oraz wyceny nieruchomości. Jest przedstawicielem Polski w komisji Międzynarodowej Federacji Geodezyjnej (FIG) oraz członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, m. in.: Międzynarodowego Towarzystwa Planowania Miejscowego i Regionalnego, Brytyjskiego Towarzystwa Teledetekcji, Kanadyjskiej Grupy Studiów i Badań Katastralnych oraz Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Spośród polskich organizacji naukowych i zawodowych, jest członkiem m.in.: Stowarzyszenia Geodetów Polskich (SGP), Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM), Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (TNN), Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego, Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP) i innych. Od roku 1998 jest członkiem korespondentem PAN. Od 1999 do 2003 roku był przewodniczącym Państwowej Rady Nieruchomości przy ówczesnym Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (obecnie Ministerstwo Budownictwa). Był członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnień i licencji zawodowych. Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne uzyskał liczne nagrody ministerialne. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Sopron i Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Jest autorem ponad 200 monografii, rozpraw i artykułów naukowych, podręczników, skryptów oraz innych opracowań, sporządził ponad 40 ekspertyz, opinii oraz recenzji i opracowań, dla ministerstw, Sejmu, polskich i zagranicznych uczelni. W mieście Can-Tho w Wietnamie pomagał w tworzeniu jednej z uczelni wyższych. Preferuje aktywny tryb życia,  trenował lekkoatletykę, jest byłym reprezentantem Polski w biegach średnich.

W styczniu 1998 roku Rada Miejska w Olsztynie nadała Andrzejowi Hopferowi tytuł Honorowego Obywatela Olsztyna.

 

Uzasadnienie do uchwały

Uchwała

 

Pogoda