Idź do treści strony

 

 

Urodziła się 20 kwietnia 1926 roku w Poznaniu (z domu Niemyt) - długoletni pedagog, zasłużona działaczka społeczna, Honorowy Obywatel Olsztyna.

Dzieciństwo spędziła w Poznaniu. Wojnę przeżyła w Warszawie, razem z tragedią powstania Warszawskiego i popowstańczej tułaczki. Po wojnie, w roku 1946, jako młoda dziewczyna, po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Poznaniu, wyjechała na Warmię, gdzie w Brąswałdzie  rozpoczęła pracę zawodową w szkole podstawowej, a także działalność społeczną. Z młodzieżą z organizacji „Wici” prowadziła zajęcia z gospodarstwa domowego, a z dziećmi ze szkoły podstawowej – chór i kółko teatralne. Od stycznia 1947 roku pracowała w Olsztyneckim Domu Dziecka, gdzie prowadziła społecznie zespół hafciarski. Zanim trafiła do Olsztyna pracowała w szkole dla dorosłych w Ostródzie, a także jako kierownik przedszkola w Barczewie. Poświęcała się zawodowo i społecznie na rzecz środowiska oraz osób niepełnosprawnych. Od roku 1956 pracowała w Szkole Podstawowej Nr 2 w Olsztynie, gdzie uczyła wychowania plastycznego i zajęć technicznych. Była opiekunem Szkolnego Koła PCK, które bardzo aktywnie działało na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i z domów dziecka. Pracując zawodowo i społecznie Pani Eugenia Dudzik ukończyła Studium Nauczycielskie i studia na Uniwersytecie Gdańskim uzyskując tytuł magistra pedagogiki.
W roku 1963 rozpoczęła pracę w I Liceum Ogólnokształcącym, ściśle połączoną z pracą społeczną. Byłą opiekunem Koła PCK i Społecznym Instruktorem Młodzieży, czego efektem były piękne akcje na rzecz społeczeństwa olsztyńskiego, domów dziecka, domów starców – występy artystyczne z młodzieżą licealną, za którą to działalność była nagrodzona Honorowymi Odznakami PCK (1961, 1969), w roku 1965 otrzymała Złotą Odznakę Honorową „Zasłużony dla Warmii i Mazur”. Następnie pracowała w Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej. W 1972 roku otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi. W latach 1974-1997 była dyżurną telefonu zaufania „Anonimowy Przyjaciel”. W roku 1975 otrzymała Złoty Krzyż  Zasługi i Nagrodę Ministra Oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia  w pracy dydaktyczno-wychowawczej.  W roku 1979 Pani Eugenia Dudzik przyznano Nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Od 1981 roku pracując w Wyższej Szkole pedagogicznej  w  Olsztynie sprawowała ze studentami opiekę nad osobami starszymi i chorymi. Była członkiem, a następnie wiceprezesem Olsztyńskiego Stowarzyszenia Chorych Reumatycznie i współorganizatorem pomocy koleżeńskiej chorym leżącym. Opiekowała się Galerią Osób Niepełnosprawnych, która wystawiała prace członków Polskiego Związku Głuchych, Amazonek, Warsztatów Terapii Zajęciowej i Olsztyńskiego Stowarzyszenia Chorych Reumatycznie. W roku 1984 otrzymała odznaczenie Za Zasługi dla Oświaty Województwa Olsztyńskiego i Medal 40-lecia PRL, natomiast w 1989 roku Zasłużony Działacz Kultury, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Nagrodę  Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie za wyróżniające osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej.

W roku 1994 była jedną z głównych osób tworzących grupę inicjatywną, która powołała Uniwersytet Trzeciego Wieku, a od 16 października 1995 roku była jego społecznym kierownikiem. W latach 1997- 2007 była prezesem Stowarzyszenia – Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie. UTW działający od 1999 roku pod patronatem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego stanowi  poważną placówkę zrzeszającą 960 osób (2009r.) starszych i niepełnosprawnych. W roku 2003 Eugenia Dudzik została stypendystką Prezydenta Miasta Olsztyna. Jej zadania z tym związane polegały na prowadzeniu terapii zajęciowej dla słuchaczy UTW oraz osób niepełnosprawnych w domach opieki społecznej i domach dziennego pobytu.

Pani Eugenia Dudzik, mimo zasłużonego wieku wciąż pracuje dla ludzi starszych, opiekuje się chorymi i samotnymi. Bierze czynny udział w działaniach  charytatywnych takich jak: pomoc dla Ghany, odzież dla Wilna, pomoc finansowa i materialna  rodzinom ze Świętajna i Korsz.

Eugenia Dudzik zajmuje się również pracą artystyczną, tworzy obrazy w równych technikach, a swoje doświadczenie przekazuje innym. Po przyjściu na emeryturę nadal pracuje społecznie.

We wrześniu 2005 roku Rada Miasta Olsztyna przyznała Pani Eugenii Dudzik Honorowe Obywatelstwo Olsztyna.

 

 

Wniosek

Laudacja

Uzasadnienie do uchwały

Uchwała

Pogoda