Idź do treści strony

 

Właściwie nazywał się Herman Karol Schmidt, nazwisko zmienił po zakończeniu II wojny światowej i już nigdy nie wrócił do pierwotnego. Urodził się 17 października 1914 roku w Skurpiach koło Działdowa, zmarł 16 września 2006 roku w Olsztynie - malarz, rysownik, historyk sztuki, działacz kultury. Honorowy Obywatel Miasta Działdowa i Honorowy Obywatel Olsztyna..

Od wczesnej młodości był zafascynowany był tradycją ludową Mazur, które to zainteresowanie pogłębiał przez całe swoje dorosłe życie.

Naukę rozpoczął w Kurpiu i w Działdowie. W roku 1930 wyjechał do Krakowa, gdzie studiował w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego, po ukończeniu której powrócił na Działdowszcyznę. Tam uczestniczył w działalności Związku Mazurów. Rozpoczęte w 1937 roku studia artystyczne w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przerwała wojna – ukończył je w 1950 roku.
Okupację spędził na Lubelszczyźnie koło Nałęczowa, ukrywając się we wsiach Piotrowice i Paulinów. W miejscu zamieszkania, jako działający w Związku Mazurów, był poszukiwany przez Niemców. W konspiracji należał do założycieli Instytutu Mazurskiego. Na Lubelszczyźnie poznał Wacławę Grodkowską, z którą ożenił się w 1940 roku. Jej osobowość miała ogromny wpływ na Jego działalność artystyczną.
Po wyzwoleniu Lublina, na wieść o możliwości przyłączenia Prus Wschodnich do Polski, wraz z kilkoma działaczami Związku Mazurów ( między innymi Karolem Małłkiem, Mirosławem Leykiem i Jerzym Burskim) był sygnatariuszem znanego memoriału w sprawie Warmii i Mazur, przedłożonego PKWN (Polskiemu Komitetowi Wyzwolenia Narodowego).
W marcu 1945 roku, z pierwszą ekipą pełnomocnika rządu na Okręg Mazurski został skierowany do Olsztyna z zadaniem ratowania dóbr kultury o organizacji instytucji kulturalnych.
Był założycielem, pierwszym kustoszem, a następnie dyrektorem Muzeum Mazurskiego (obecnie Muzeum Warmii i Mazur), oficjalnie otwartego 25 listopada 1945 roku.
W latach 1945-1947 współorganizował Spółdzielnię Wydawniczą „Zagon”.
Oprócz pracy w muzeum poświęci się działalności popularyzatorskiej w zakresie sztuki ludowej regionu Warmii i mazur. Prowadził wykłady o sztuce dla słuchaczy Mazurskiego uniwersytetu Ludowego w Rudziskach (pod Pasymiem), był redaktorem działu sztuki i kultury Komunikatów – Działu Informacji Naukowej Instytutu Mazurskiego  Olsztynie.
Muzeum Warmii i Mazur kierował przez dwadzieścia lat, skąd odszedł na własną prośbę
w roku 1964. Po odejściu z muzeum zorganizował olsztyńskie Biuro Wystaw Artystycznych. Dyrektorem Biura Wystaw Artystycznych pozostał do przejścia na emeryturę w 1977 roku. Przy jego udziale, w trakcie budowy planetarium powstała obecna siedziba Biura Wystaw Artystycznych.
Przez cały czas czynnie uczestniczył w działalności kulturalnej, równocześnie pracował twórczo. Był inspiratorem i organizatorem wielu inicjatyw kulturalnych.
Od 1955 roku, jako radny kilku kadencji Wojewódzkiej Rady Narodowej pełnił funkcję przewodniczącego podkomisji kultury.

Współpracował z oddziałem Pracowni Sztuk Plastycznych, jako doradca, a następnie członek komisji artystycznej. Jednocześnie aktywnie uczestniczył w działalność i Związku Artystów  Plastyków.

W latach 1956-1969 był współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”. W późniejszych latach był prezesem honorowym tego stowarzyszenia.

W roku 1962 był członkiem założycielem Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, a następnie członkiem jego Rady Naukowej.

Mimo różnorodności zajęć, przez całe  życie w centrum jego zainteresowań pozostawał twórczość plastyczna. Był malarzem, grafikiem, rysownikiem i ilustratorem. Uczestniczył w wielu plenerach, wystawach zborowych i indywidualnych w kraju i poza granicami.

Jego prace wystawiane były w wielu miastach Polski: w Olsztynie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Toruniu, Lublinie, Krakowie, Gdańsku, Szczecinie, Rzeszowie oraz w Warszawie, m.in. na  Zachęcie. Hieronim Skurpski wystawiał też swoje prace za granicą: w Aalborgu, Kopenhadze, Kaliningradzie i Berlinie.     

Prace malarskie i grafika Hieronima Skurpskiego znajdują się w zbiorach: „Ossolineum” we Wrocławiu, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Muzeum Warmii i Mazur oraz  Biura Wystaw w Olsztynie, Ośrodka Polskiego w Londynie, Muzeum  w Roskilde w Danii oraz  w stałej galerii autorskiej w Nidzicy.

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia: Nagroda Artystyczna Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej – 1957 i 1961, Złota Odznaka Związku Polskich Atystów Plastyków – 1977r., Nagroda im.M.Lengowskiego – 1988r., Nagroda im.Oskara Kolberga – 1991r., Nagroda im.Ignacego L.Krasickiego – 1993r. Złoty Krzyż Zasługi – 1948r., Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – 1959, Złota Odznaka „Zasłużony dla Warmii i Mazur” – 1960r., Order Sztandaru Pracy II kl. – 1976r., Order Sztandaru Pracy I kl.-  1984r., „zasłużony dla miasta Olsztyna” -1984r., Zasłużony Działacz Kultury – 1963r. Laureat nagrody Osobowość Roku Warmii i Mazur 2002.

Publikacje Hieronima Skurpskiego, to 100 artykułów, recenzji, opracowań, materiałów wspomnieniowych, książek i albumów.

W kwietniu 2001 roku Rada Miasta Olsztyna nadała Hieronimowi Skurpskiemu Honorowe Obywatelstwo Olsztyna.

 

 

Uchwała

 

Pogoda