Idź do treści strony

 

 

Urodził się 4 września 1928 roku w Wołominie - polski historyk-regionalista, profesor doktor habilitowany, Honorowy Obywatel Olsztyna.

Ojciec Janusza Jasińskiego był organistą, matka nauczycielką. Dzieciństwo i lata studenckie spędził w Lublinie. Tam ukończył szkołę średnią i studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim  (1949 - 1954). Pracę magisterską pt. „Walka o język polski na Mazurach w 1804-1848 napisał pod kierunkiem profesora Andrzeja Wojtkowskiego. Będąc studentem odwiedził w nietypowy sposób Warmię. Kajakiem, z południowej Polski dopłynął do Torunia, stąd koleją dojechał do Olsztyna, dalej Łyną dopłynął do Smolajn. Po studiach przyjechał do Olsztyna i podjął pracę w Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego. Wraz z Kierowniczką Stacji - Emilią Sukertową-Biedrawiną szczególną troską otoczył księgozbiór, który stał się później zasadniczym zrębem Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie. Zaliczony on został do narodowego zasobu bibliotecznego.

Po 1956 roku podjął aktywną działalność publicystyczną i odczytową. Popularyzował dzieje Warmii i Mazur. Gdy w 1957 roku zaczął się ukazywać kwartalnik Komunikaty Mazursko-Warmińskie, Janusz Jasiński wszedł w skład kolegium redakcyjnego. W 1958 roku został sekretarzem pisma, w latach 1969-1970 – zastępcą redaktora, w latach 1970-1980  - redaktorem naczelnym Komunikatów. Troszczył się o zachowanie profilu pisma, uchronienie go od upolitycznienia, utrzymanie niezależności periodyku. Wraz z Wojciechem Wrzesińskim i Władysławem Ogrodzińskim założył, w roku 1961, humanistyczną placówkę naukową, pod nazwą Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. W roku 1964 obronił na Uniwersytecie Warszawskim pracę doktorską pt. „Reformy agrarne na Warmii w początkach XIX wieku”.  W latach 1962-1974 był pracownikiem OBN, w następnych latach pracował w Zakładzie Historii Pomorza Instytutu Historii PAN. Habilitację uzyskał w 1982 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, na podstawie pracy „Świadomość narodowa na Warmii w XIX wieku”. W roku 1993 Januszowi Jasińskiemu nadano tytuł profesora Nadzwyczajnego w Instytucie Historii PAN, a od 1996 roku zatrudniony został na stanowisku profesora zwyczajnego w tymże Instytucie. Tuż przed przejściem na emeryturę, w latach 1996-1998 podjął pracę, jako profesor zwyczajny w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie.

Janusz Jasiński przez wszystkie lata zamieszkiwania w Olsztynie, wysiłek badawczy skoncentrował na dziejach tego regionu. W swym dorobku naukowym posiada ponad 600 publikacji, za które otrzymał nagrody naukowe m.in. Polskiej Akademii Nauk i Ministra Edukacji Narodowej.

Janusz Jasiński oddał się całkowicie pracy naukowej. Podejmował nowe tematy, niezwykle starannie dokumentuje to co pisze. Jednocześnie pracował społecznie. Przez wiele lat był prezesem olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Odczyty organizowane przez niego w latach 1976-1985 były ważnym wydarzeniem w Olsztynie.

Do Olsztyna przyjeżdżali najwybitniejsi polscy historycy głosząc tematy wówczas zakazane, dotyczące najnowszych dziejów Polski. Za tę działalność Polskie Towarzystwo Historyczne mianowało go swym członkiem honorowym.

W roku 1993 zainicjował powstanie Społecznego Komitetu Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach, którego jest prezesem. Członkowie Stowarzyszenia zebrali bogatą dokumentację dawnych cmentarzy, a wiele z nich uratowano od zagłady. Członkowie Stowarzyszenia oddziaływali na świadomość mieszkańców, by mieli oni szacunek do minionego dziedzictwa historycznego.

Od roku 1976 jest przewodniczącym Okręgowej Komisji Olimpiady Historycznej w Olsztynie.

Janusz Jasiński  stanął w obronie pieśni „O Warmio moja miła”, kiedy podważono przyjęcie jej jako hymnu Olsztyna.

Janusz Jasiński otrzymał w roku 1984 nagrodę I Sekretarza PAN za pracę habilitacyjną oraz w roku 1997 nagrodę I stopnia Ministra Edukacji Narodowej za dzieło „Historia Pomorza 1815-<st1:metricconverter productid="1849”" w:st="on">1849”</st1:metricconverter>. W roku 1974 na wniosek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za redagowanie naukowego kwartalnika „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, natomiast w roku 1998, przyznano Januszowi Jasińskiemu  Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za całokształt pracy na polu historycznym.

W roku 2000 uchwałą Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Historycznego został członkiem honorowym Towarzystwa.

W kwietniu 2001 roku Rada Miasta Olsztyna nadała Januszowi Jasińskiemu Honorowe Obywatelstwo Olsztyna.

 

 

Uchwała

Pogoda