Idź do treści strony

Urodził się 3 marca 1911 roku w Trzcianie, powiat Sztum, zmarł 20 września 1998 roku w Olsztynie - nauczyciel, polski działacz społeczno-oświatowy, Honorowy Obywatel Olsztyna.

Był synem Antoniego i Klary z Kwiatkowskich. Ojciec działał w polskim ruchu narodowym na Powiślu. Został zamordowany w obozie koncentracyjnym w Sztutowie. Kazimierz Pacer ukończył w 1931 seminarium nauczycielskie w Wejherowie i podjął pracę jako nauczyciel w polskich szkołach na Opolszczyźnie w Miłonowie, Wierzchu oraz na Pograniczu w Szkicu. W 1936 roku został nauczycielem Polsko-Katolickiej Szkoły Prywatnej w Skajbotach pod Olsztynem. Dla starszej młodzieży organizował kursy języka polskiego, przysposobienia rolniczego, muzyczne i teatralne. Zajmował się także życiem sportowym młodzieży. Kierował polską świetlicą, był aktywnym działaczem Związku Polaków w Niemczech.

Po zajęciu szkoły w Skajbotach przez wojska niemieckie w drugiej połowie sierpnia 1939 wyjechał z Warmii, ukrywał się przez jakiś czas u rodziny w Polsce. Nie uniknął przymusowego wcielenia do armii niemieckiej w 1942. W roku 1944 dostał się do niewoli alianckiej we Włoszech. Po zwolnieniu wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie z przydziałem, jako kreślarz do Kwatery Głównej II Korpusu. W czerwcu 1946 roku po powrocie z Anglii powrócił na Warmię. Zorganizował i pełnił funkcję kierownika szkoły w Likusach pod Olsztynem (obecnie dzielnica Olsztyna). Następnie pracował w Polskich Zakładach Zbożowych w Olsztynie, kierował biurem Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Olsztynie, wreszcie był zatrudniony w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Olsztynie. W 1976 przeszedł na emeryturę.

Kazimierz Pacer działał w Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym oraz należał do założycieli zespołu „Żywe słowo” przy redakcji  „Słowo na Warmii i Mazurach". Od 1955 roku związany był z  „Civitas Christiana”, biorąc udział w wielu inicjatywach społeczno-kulturalnych podejmowanych przez to Stowarzyszenie.

Kazimierz Pacer został wyróżniony nagrodą regionalną im. Michała Lengowskiego, otrzymał także m.in. Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.  

W kwietniu 1996 roku Rada Miejska w Olsztynie nadała Kazimierzowi Pacerowi tytuł Honorowego Obywatela Olsztyna.

 

Wniosek

Uchwała

 

Pogoda