Idź do treści strony

 

Urodził się 15 lutego 1951 roku w Dulsku - uczony polski, profesor nauk rolniczych, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, członek Polskiej Akademii Nauk, senator RP VI i VII kadencji, prezes klubu PZU AZS Olsztyn w latach 1999-2009,  Honorowy Obywatel Olsztyna.

W 1975 ukończył studia na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i został asystentem w Katedrze Fizjologii i Biochemii Roślin tej uczelni, następnie starszym asystentem. W 1979 roku obronił doktorat i przeszedł na stanowisko adiunkta, w 1986 roku habilitował się.
Od 1987 roku docent, w roku 1991 mianowany został profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Katedry Fizjologii i Biochemii Roślin (później Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin), od 1997 z tytułem profesora zwyczajnego.  

Wiedzę zdobytą w Polsce uzupełniał na stażach zagranicznych, w tym 1,5 roku w USA oraz 13 miesięcy w Japonii. W pracy naukowej zajmuje się agrotechniką i biotechnologią roślin. Ogłosił około 100 prac naukowych, jest współautorem 10 podręczników i skryptów.  akademickich m.in.: Fizjologiczne podstawy odporności roślin na choroby (1999) Carbohydrates in Grain Legume Seeds (2000), Fizjologia plonowania roślin (2002)

 Działał w kilku komisjach Senatu ART, w latach 1996-1999 pełnił funkcję prorektora uczelni ds. nauki i współpracy z zagranicą. Od 1999 jest pierwszym rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, powstałego z połączenia ART, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego.  Jest równocześnie członkiem 5 Towarzystw naukowych w Polsce i za granicą, a jednocześnie pełni szereg funkcji w komitetach i radach naukowych, sekcjach i zespołach ekspertów w KBN i MEN. Za całokształt działalności uzyskał 3 nagrody ministra i kilkanaście nagród rektorskich.

W wyborach parlamentarnych w roku 2005 i 2007 zdobył mandat senatora, kandydując z ramienia Platformy Obywatelskiej. W 2005 roku został powołany na członka-korespondenta Polskiej Akademii Nauk. Należy ponadto do Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin, Polskiego Towarzystwa Łubinowego (1995-1997 prezes), International Society for Seed Science, Olsztyńskiego Forum Naukowego i innych organizacji naukowych polskich i zagranicznych.
Został odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Działa w klubie sportowym AZS-UWM (znanym głównie z zespołu siatkarzy PZU AZS Olsztyn).  

Za zasługi w powołaniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Rada Miasta Olsztyna nadała mu w październiku 2003 roku Honorowe Obywatelstwo. Jest również Honorowym Obywatelem Braniewa.

 

 

Laudacja

Uzasadnienie do uchwały

Uchwała

Rys bigraficzny

 

Pogoda