Idź do treści strony
27.03.2020 09:07

Nie będzie referendum

Wieża ratusza widziana z dołu

W Olsztynie nie będzie referendum - zdecydował Komisarz Wyborczy. Inicjatorzy plebiscytu nie zebrali wymaganej prawem liczby podpisów pod wnioskiem o organizację głosowania.

Aby referendum w sprawie odwołania Prezydenta Olsztyna przed upływem kadencji mogło zostać zorganizowane, jego inicjatorzy musieli dostarczyć listy z co najmniej 12 913 podpisów. Tak się nie stało, dlatego wniosek został odrzucony.

- Inicjatywę przeprowadzenia referendum gminnego nie poparła podpisami wymagana liczba mieszkańców, ponieważ wniosek nie uzyskał poparcia co najmniej 10 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców miasta Olsztyna - uzasadnia Komisarz Wyborczyw Olsztynie I Mariusz Stachowiak.

Do wniosku załączonych zostało 1 599 kart z podpisami 14 660 osób. W wyniku weryfikacji, polegającej na sprawdzeniu w bazie ewidencyjnej PESEL oraz w Centralnym Rejestrze Informacji Dodatkowych, Komisarz Wyborczy uznał 4 589 podpisów za złożone wadliwie z następujących przyczyn:
1. brak prawa wybierania na terenie miasta Olsztyna – 1 489 osób, w tym poparcie przez osoby mające mniej niż 18 lat – 3 osoby;
2. wielokrotne poparcie po uznaniu jednego podpisu jako prawidłowy (duplikat numeru PESEL) – 735 osób;
3. zgon popierającego przed dniem, w którym mógł udzielić skutecznego poparcia – 17 osób;
4. wady dotyczące numeru PESEL – 787 osób, w tym: niepełny, nieczytelny nr PESEL – 727 osób; nie odnalezienie w rejestrze PESEL – 36 osób, nr PESEL niezgodny z danymi osobowymi (wskazujący na inna osobę) – 18 osób; brak nr PESEL – 6 osób;
5. data poparcia inna niż dopuszczalna lub brak daty poparcia – 166 osób;
6. wadliwie podane nazwisko, imię – 175 osób, w tym: inne nazwisko, imię – 101 osób; nieczytelne lub niepełne nazwisko, imię – 66 osób; brak nazwiska, imienia – 8 osób;
7. wadliwie podany adres – 1 204 osoby, w tym: inny adres – 813 osób; niepełny lub nieczytelny adres – 380 osób; brak adresu – 11 osób;
8. wady dot. podpisu – 16 osób, w tym: brak podpisu – 10 osób; podpis innej osoby – 6 osób.

Jako że liczba mieszkańców miasta Olsztyna uprawnionych do głosowania objętych rejestrem wyborców na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 129 122 osób, wniosek powinno poprzeć 10 proc. z nich. Po zweryfikowaniu wszystkich złożonych podpisów okazało się, że prawidłowo złożono 10 071 podpisów na wymagane 12 913, a 4 589 podpisów w sposób wadliwy, co stanowi niedobór 2 842 podpisów.

[pełna treść decyzji Komisarza Wyborczego]

Powróć do archiwum
Pogoda
Lekkie opady śniegu z deszczem 1°C
Śnieg z deszczem 1°C