Idź do treści strony

Pomoc Ukrainie - najważniejsze strony www

*** Najważniejsze informacje
- Olsztyn dla Ukrainy: https://olsztyn-ukrainie.pl/
- Pomoc uchodźcom: https://ua.olsztyn.pl/
- Grupa FB "Olsztyn. Pomoc dla uchodźców z Ukrainy": https://www.facebook.com/groups/970759206896547
- Kluczowe informacje: https://olsztyn.eu/o-olsztynie/aktualnosci/article/pomoc-ukrainie-najwaniejsze-informacje-14350.html

*** Pomagają
- Bank Żywności w Olsztynie: https://olsztyn.bankizywnosci.pl/
- Polski Czerwony Krzyż: https://pck.olsztyn.pl/
- Caritas: http://caritas.pl/ukraina
- Katedralna Parafia greckokatolicka: https://www.cerkiew.olsztyn.pl/2022/02/pomoc-ukrainie-caritas-parafia-katedralna/
- Kościół Zielonoświątkowy Twoja Przystań: http://www.pomoc.twojaprzystan.pl/
- Się pomaga: https://www.siepomaga.pl/ukraina
- Okręgowa Rada Adwokacka: http://www.olsztyn.adwokatura.pl/aktualnosci/273/pomoc-prawna-uchodzcom
- rządowy serwis #PomagamUkrainie: https://pomagamukrainie.gov.pl/

*** Ulotki
[najważniejsze informacje] [numery infolinii] [infolinia NFZ] [uwaga na handel ludźmi]

Pogoda