Idź do treści strony

Powiatowe 300-tysięczne Gelsenkirchen leży w zachodniej części Niemiec, w centrum Zagłębia Ruhry, nad kanałem Ren-Herne. Zaczęło się rozwijać w latach 30-tych ubiegłego wieku, gdy ruszyły pierwsze inwestycje przemysłowe – powstały huty żelaza, szkła i metali kolorowych, kopalnie węgla, rafinerie ropy naftowej, elektrownie. Równolegle zakładano instytuty naukowo-badawcze, w których ciągle opracowywane są nowoczesne technologie na potrzeby istniejących przedsiębiorstw. W mieście funkcjonują również liczne obiekty kulturalne, m.in. trzy teatry i Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jest wielki park na obrzeżach miasta oraz znana drużyna piłkarska Schalke 04, wykorzystująca nowoczesny, duży stadion z zapleczem rekreacyjnym.

 

O współpracy:

  • Współpraca Olsztyna i Gelsenkirchen, w którym mieszka wielu byłych olsztynian, jest wynikiem długoletnich kontaktów między obu miastami. Do podpisania umowy partnerskiej doszło w grudniu 1992 r. Powiązania mieszkańców obu miast stały się podłożem długotrwałych przyjaźni i jednocześnie umożliwiły oraz ułatwiły kontakty między organizacjami i instytucjami. Jednym z przykładów może być poparcie przez byłych olsztynian inicjatywy Towarzystwa Miłośników Olsztyna dotyczącą restytucji figury św. Jana Nepomucena oraz wmurowania tablicy upamiętniającej Ericha Mendelssohna – urodzonego w Olsztynie w 1887 roku światowej sławy architekta.
  • wymiany młodzieży, prowadzone przez Związek Harcerstwa Polskiego i Urząd do Spraw Młodzieży w Gelsenkirchen, praktyki lekarzy Szpitala Miejskiego z Olsztyna w Gelsenkirchen czy udział plastyków i zespołów artystycznych w wystawach i festiwalach.
  • W 1998 r. Tydzień Kultury Polskiej w Gelsenkirchen, w którym uczestniczył Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo”, prezentowano wystawę fotografii Jana Rutkowskiego „Olsztyn w obiektywie”, wystawę malarską, przygotowaną wspólnie z galerią Tadeusza Pfeifera.
  • W 2003 roku dzięki partnerstwu Olsztyna i Gelsenkirchen, właśnie to niemieckie miasto zostało wybrane na miejsce rozmów premiera Polski z kanclerzem Niemiec. Prezydent Olsztyna był zaproszony na to spotkanie i z nadburmistrzem Gelsenkirchen pełnił rolę jego współgospodarza.
  • W 2004 r. została podpisana umowa między samorządami Olsztyna i Gelsenkirchen a Stowarzyszeniem Byłych Mieszkańców Olsztyna „Allenstein”. Na podstawie tego porozumienia, obok wspólnych projektów na niwie komunalnej, wspierane są przez obydwa samorządy przede wszystkim spotkania polskiej i niemieckiej młodzieży – by utrwalić podstawy porozumienia i zbratania obydwu narodów w zjednoczonej Europie.
  • Od początku 2006 roku Olsztyn uczestniczy w międzynarodowym projekcie „Essen Europejską Stolicą Kultury w 2010 roku”. O ten tytuł walczyło kilka miast europejskich. Przyznano go właśnie miastu Essen i w 2010 roku odbędą się tam liczne działania i wydarzenia w ramach tego projektu. Jednym z elementów programu Essen jest włączenie do współdziałania miast Zagłębia Ruhry (w tym Gelsenkirchen) i ich miast partnerskich, które ma zaowocować zaproszeniem w 2010 r. mieszkańców miast partnerskich i zgromadzeniem ich w jednym miejscu. – Innym konkretnym działaniem tego projektu było zorganizowanie we wrześniu 2006 pleneru rzeźbiarskiego w Gelsenkirchen, na który zaproszono artystów z miast partnerskich (a więc i z Olsztyna). Wykonane wówczas rzeźby artyści pozostawili w miasteczku „Kunstlersiedlung Halfmannshof”, obchodzącym 75-lecie swego istnienia. – Międzynarodowe seminarium o zieleni miejskiej, jej projektowaniu, utrzymaniu oraz rewitalizacji terenów poprzemysłowych, zorganizowane w Olsztynie w październiku 2007 r.Mający w tym bogate doświadczenie partnerzy z Gelsenkirchen dzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą z samorządowcami Olsztyna i Łucka. Powojenne losy sprawiły, że Olsztyn stał się domem dla nowych mieszkańców przybyłych z różnych stron Polski, Wołynia, Polesia i Wileńszczyzny. Znalazło tu wówczas swój dom wielu mieszkańców Łucka. Zaś wielu byłych Olsztynian, jest dziś mieszkańcami Gelsenkirchen.
  • W maju 2008 r. z inicjatywy Gelsenkirchen zorganizowano „Zielonoświątkowy Turniej Koszykówki Chłopców”. W turnieju uczestniczyły ekipy wszystkich miast partnerskich Gelsenkirchen, w tym i Olsztyn. Spotkanie to jest efektem ogólnej tendencji budowania współpracy nie tylko między miastami związanymi umową partnerską, ale poszerzanie nowych kontaktów i możliwości działania z innymi braterskimi miastami. Dzięki kontaktom z Gelsenkirchen Olsztyn zaistniał w świadomości Niemców jako współczesne, rozwijające się miasto, posiadające swój klimat oraz wielu interesujących ludzi.

 

Adres:

Stadt Gelsenkirchen
Rathaus Buer
Goldbergsraße 12
45875 Gelsenkirchen
www.gelsenkirchen.de

Pogoda