Idź do treści strony

Łuck, jedno z najstarszych miast na Wołyniu (prawa miejskie 1432), leży na wzgórzu między rzeką Styr i jej dopływem Głuszec. Jest stolicą obwodu wołyńskiego, dużym ośrodkiem przemysłowym i kulturalnym, mieszka w nim blisko 217 tys. ludzi. W przeszłości znajdował się w granicach różnych państw. W 1569 r. został przyłączony do Korony i stał się stolicą województwa wołyńskiego. Katoliccy biskupi łuccy zasiadali na przemian z biskupami warmińskimi w senacie Rzeczpospolitej. Od roku 1795 znajdował się w zaborze rosyjskim. W latach 1920–1939 należał do Polski, był stolicą województwa wołyńskiego i ważnym ośrodkiem handlu. W 1939 został zaanektowany przez ZSRR jako część Zachodniej Ukrainy, a tysiące Polaków zostało przesiedlonych na Syberię. W latach 1941–1944 pozostawał pod okupacją niemiecką. Od roku 1945 znalazł się w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Ludowej, od roku 1991 – w Republice Ukrainy.

 

O współpracy:

Można powiedzieć, że Olsztyn z Łuckiem, podobnie jak z Gelsenkirchen, zbliżyła historia. Po ostatniej wojnie wielu Polaków i Ukraińców, mieszkających od pokoleń na Wołyniu, znalazło się na Warmii i Mazurach. Z czasem powstały tu koła Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia oraz Związku Ukraińców w Polsce.

  • Umowa o współpracy między Olsztynem i Łuckiem, podpisana w grudniu 1997, była już tylko formalnym przypieczętowaniem i rozszerzeniem kontaktów tych organizacji z ich ukraińskimi odpowiednikami (m. in. Stowarzyszeniem Kultury Polskiej na Wołyniu). Intencją tego porozumienia było utrzymanie stałych więzi pomiędzy miastami, umożliwianie wymiany doświadczeń poprzez obustronne wizyty mieszkańców i oficjalnych delegacji samorządowców, młodzieży, artystów, przedsiębiorców, sportowców.
  • Podczas pierwszej wizyty w Łucku olsztyńska firma Czmuda zawarła umowę z tamtejszym przedsiębiorstwem Hryzolit. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego nawiązała kontakty gospodarcze z Agencją Rozwoju Regionalnego „Wołyń”. Bardzo bliskie kontakty związały olsztyńskie koło Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia ze Stowarzyszeniem Kultury Polskiej na Wołyniu. M.in. towarzystwo to i Urząd Miasta Olsztyna organizują co roku kolonie dla dzieci polskich z Łucka.
  • W marcu 2005 r. dziesięcioro wychowanków Domu Dziecka w Łucku spędziło tydzień ferii w Olsztynie – dzieci gościły w domach olsztyńskich rodzin ze Związku Ukraińców w Polsce. Był to projekt „Ferie wielkanocne w Olsztynie”, w który zaangażowane zostały: Urząd Miasta, niektóre instytucje miejskie (Planetarium, Teatr Lalek, OSiR, MPK) oraz wspomniany już Związek Ukraińców w Polsce. Związek ten również nawiązał kontakty kulturalne, dzięki czemu kilka delegacji różnych środowisk Łucka odwiedziło już Olsztyn.
  • Występy zespołu „Wołyń” na olsztyńskim Międzynarodowym Festiwalu Folkloru stały się już tradycją, a olsztynianie i turyści każdorazowo witają wołyniaków z aplauzem. Co roku latem w Olsztynie grupa polskich dzieci z Łucka – członków polonijnych zespołów artystycznych odpoczywa i bawi nie tylko olsztynian, ale też koncertuje w innych miastach naszego regionu.
  • 2007 r. – Przedstawiciele Łucka dwukrotnie odwiedzali Olsztyn, by zapoznać się z doświadczeniami przedsiębiorstw komunalnych, zaopatrujących miasto w wodę, ciepło, utylizujących odpady komunalne, przewożących mieszkańców oraz dbających o utrzymanie dróg i budynków miejskich. Łucczanie byli szczególnie zainteresowani technologią i sposobami ocieplania budynków z wielkiej płyty. Po zapoznaniu się z tą problematyką, w lipcu zorganizowali u siebie seminarium na ten temat, zapraszając olsztyńskich fachowców. Natomiast w październiku delegaci Łucka zapoznali się z doświadczeniami olsztyńskich placówek służby zdrowia oraz pomocy społecznej i uczestniczyli w seminarium na temat zieleni miejskiej, kończącym „robocze” obchody dziesięciolecia współpracy.
  • W czerwcu 2008 r. w Łucku odbyły się po raz pierwszy Dni Olsztyna. Mieszkańcy ukraińskiego miasta mogli bliżej poznać naszą kulturę i kuchnię warmińską. Obejrzeli dwie wystawy: „Olsztyn – tożsamość” Marceliny Chodynickiej-Kuberskiej i „Malarstwo na batiku – komentarze” Iwony Bolińskiej-Walendziak. Olsztyński Teatr Lalek przedstawił spektakl „Kukuryku na patyku”. Podczas koncertu „Ukraina – Polska na drodze do współpracy” wystąpiły zespoły z obu krajów, m.in. wywodzące się z mniejszości ukraińskiej z Olsztyna i polonijne z Łucka, z Towarzystwa Polskiej Kultury im. Tadeusza Kościuszki.
  • Na początku sierpnia 2008 r. odbyły się Dni Łucka w Olsztynie. Zaprezentowano wówczas przedstawienie amatorskiego teatru „Harmider”, wystawę malarstwa łuckiego twórcy Walerego Slezhuka oraz wystawę poświęconą miastu Łuck. W olsztyńskim amfiteatrze odbył się koncert artystów Łucka oraz mniejszości polskiej z tego miasta. Ukoronowaniem Dni Łucka w Olsztynie było uroczyste nadanie ulicy imienia Tarasa Szewczenki. Nazwę ulicy nadała Rada Miasta Olsztyna na wniosek olsztyńskich mieszkańców ukraińskiego pochodzenia.

 

Adres:

Luck
Obwód Wołyński
263000 m. Łuck
Chmielnickiego19
www.lutsk.ua

Pogoda