Idź do treści strony

Liczący 56 tys. mieszkańców Offenburg leży w południowo-zachodniej części Republiki Federalnej Niemiec na terenie Schwarzwaldu („Czarnego Lasu”) i jest centrum gospodarczym regionu. Stworzył 40 tys. miejsc pracy w różnych branżach przemysłu lekkiego – w drukarniach, wydawnictwach, elektronice, przy budowie maszyn, w przemyśle chemicznym i tworzyw sztucznych. Rozwój przedsiębiorczości stymulowany jest przez liczne imprezy targowe

 

O współpracy:

Idea miast bliźniaczych najlepiej się sprawdza na przykładzie Olsztyna i niemieckiego Offenburga. Porozumienie partnerskie oba miasta zawarły dopiero w 1999 r.

 • Początki ich współdziałania sięgają gorącego dla Polski roku 1981. Zaczęło się od akcji Polenhilfe, w ramach której Rada Miejska Offenburga przygotowała pomoc humanitarną dla Olsztyna. Włączył się do niej właściciel firmy spedycyjnej, Georg Dietrich. Jeszcze tego samego roku jeździł sześć razy z transportami darów do Olsztyna – żywnością, lekami i odzieżą.
 • Pomoc humanitarna na rzecz Olsztyna była kontynuowana w kolejnych latach w ramach tzw. Mostów Bożonarodzeniowych organizowanych przez Niemiecko-Polsko-Rosyjskie Koło Przyjaciół (DPRF), które powołał Georg Dietrich. Swą pomocą Koło obejmowało nie tylko Olsztyn, ale także Kaliningrad. W 2006 r. Koło zorganizowało Most Bożonarodzeniowy po raz ostatni, ale w kolejnym roku ideę tą przejęła Fundacja Marii i Georga Dietrichów. W uznaniu zasług Rada Miasta w 1998 roku przyznała Georgowi Dietrichowi tytuł honorowego obywatela Olsztyna.
 • Uhonorowaniem działaności Marii i Georga Dietrichów było uroczyste nadanie 30 września 2005 r. ich imienia Audytorium na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mzurskiego, połączone z promocją książki biograficznej Georga Dietricha – doctora honoris causa UWM. W uroczystości wzięła udział grupa młodzieży z Młodej Unii (Jungen Union). Intencją zaproszenia młodych Niemców, którzy po raz pierwszy odwiedzili Olsztyn i Polskę było umożliwienie poznania kraju, który Georg Dietrich traktuje jak drugą ojczyznę, ale także spotkanie z młodzieżą polską. Młodzież niemiecka wzięła udział w seminarium „Rola młodzieży w zjednoczonej Europie” zorganizowanym przez studentów Koła Naukowego Politologów UWM. Całe wydarzenie odbywało się w ramach obchodów Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006.
 • współpraca pomiędzy Szpitalem Dziecięcym i Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących,
 • współpraca pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim a Fachhochschule z Offenburga.
 • Od lat współpracują ze sobą szkoły obu miast. Przygotowują wystawy o partnerze, jeżdżą na kilkudniowe wizyty studyjne, na występy artystyczne. Najaktywniejszą szkołą w wymiany młodzieży jest Liceum Akademickie (poprzednio Liceum Katolickie), którego współzałożycielem była Fundacja Georga i Marii Dietrichów.
 • To w Offenburgu wymyślono olimpiadę młodzieży miast bliźniaczych i zorganizowano ją trzykrotnie. Jej ideą, poza rozgrywkami sportowymi, jest podtrzymywanie przyjacielskich kontaktów między miastami partnerskimi oraz przenoszenie ich na młodzież. Rywalizacja sportowa jest również wspaniałą okazją do poznania się i zawierania nowych przyjaźni.
 • Aktywnie współpracują ze sobą również seniorzy obu miast. W 2002 r. grupa mieszkańców Offenburga odwiedziła słuchaczy olsztyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i nawiązała z nimi serdeczne kontakty. Od tej pory grupy odwiedzają się nawzajem, poznając swoje miasta, regiony i kulturę. Na zaproszenie władz Offenburga oraz stowarzyszenia „Brücke” Olsztyn w 2003 r. brał udział w Targach Górnego Renu, prezentując swoją ofertę kulturalną, turystyczną i gospodarczą.
 • W maju 2005 r. Olsztyn gościł Chór Kameralny z Offenburga, który po raz pierwszy zawitał do tego miasta 20 lat temu. Niemieccy śpiewacy dali kilka koncertów, a na jednym z nich wystąpili wspólnie z olsztyńskim chórem lekarzy Medici Pro Musica.
 • 8 maja 2005 r. w 60 rocznicę zakończenia II wojny światowej Offenburg zorganizował wieczornicę poświęconą temu wydarzeniu. Spotkanie miało za cel podkreślić, iż zjednoczona Europa przezwyciężyła okrucieństwa wojny i dawni przeciwnicy mogą dzielić się swoimi przeżyciami. Do udziału w niej zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich miast partnerskich Offenburga – świadkowie tamtych czasów. Olsztyn wydelegował dwie osoby, których losy wplotły się w historię miasta. Byli to przedstawiciel warmińskiego rodu zamieszkującego Olsztyn i okolice od 400 lat oraz repatriantka z Wołynia, która przyjechała do Olsztyna na początku 1945r.
 • W październiku 2005 r. otwarto w Offenburgu wystawę prac plastycznych 20 artystów z Olsztyna, przygotowaną w ramach interdyscyplinarnego projektu „Kochajmy Warmię”. Towarzyszył jej wielojęzyczny katalog. Była to pierwsza odsłona zaproponowanego partnerom Olsztyna projektu „Kochajmy nasze małe ojczyzny”, który szeroko prezentując kulturę ma ułatwić wzajemne poznanie się i zrozumienie.
 • W lipcu 2007 r. artyści z Offenburga i okręgu Ortenau pokazali w olsztyńskiej Galerii Wystaw Artystycznych ekspozycję „Most Sztuki”.
 • 19 maja 2006 r. w Olsztynie świętowano jubileusz 25-lecia partnerstwa z bliźniaczym Offenburgiem. Święto było podwójne, połączono je bowiem z 15-leciem współpracy parnerskiej z Châteauroux. Była to okazja, by bliźniacze miasta poznawały się nawzajem.

 

Adres:

Stadt Offenburg
Hauptstrasse 90
77652 Offenburg
www.offenburg.de

Pogoda