Idź do treści strony

Perugia (starożytna Peruzja) liczy około 146,7 tys. mieszkańców i jest stolicą prowincji o tej samej nazwie oraz stolicą Umbrii, regionu w środkowych Włoszech. Miasto leży między Jeziorem Trazymeńskim a Tybrem.

 

O współpracy:

Starostwo Olsztyńskie zaproponowało miastu Olsztyn oraz starostwom Lidzbarskiemu i Braniewskiemu, by wspólnie odpowiedzieć na propozycję Prowincji Perugia podpisania porozumienia o współpracy. Rola Olsztyna, jako stolicy administracyjnej województwa, siedziby powiatu grodzkiego i starostwa powiatowego, jest szczególna ze względu na podobieństwa historyczne, naukowe i gospodarcze z miastem Perugia – stolicą Prowincji, jak również miasta uniwersyteckiego.

  • Kontakty Olsztyna z miastem Perugia oraz Prowincją Perugii sięgają 2000 r., a zainicjowane zostały przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, którego Olsztyn jest członkiem. Olsztyn uczestniczył w projektach realizowanych we współpracy z Perugią w dziedzinie agroturystyki i szkoleń na obszarach popegeerowskich, ale także we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim (Katedra Kształtowania Krajobrazu). W 2001 r. miała miejsce wizyta samorządowców regionu Warmii, w tym przedstawicieli Olsztyna, w Perugii.
  • W 2002 r. partnerzy włoscy zorganizowali prezentację swojego regionu w Olsztynie. Zaowocowało to kolejnymi wspólnymi projektami.
  • W 2003 r., jubileuszowym roku Olsztyna, przedstawiciele Perugii i San Gemini brali udział w uroczystościach obchodów 650-lecia Olsztyna.
  • W grudniu 2004 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między prowincją Perugia i powiatami Warmii. Partnerami ze strony polskiej są: miasto Olsztyn oraz starostwa powiatowe w Olsztynie, Braniewie i Lidzbarku Warmińskim, leżące w granicach historycznej Warmii. Celem tego porozumienia jest współpraca, która ma przynieść korzyści społeczne i ekonomiczne obu stronom.
  • Otwarcie Biura Prowincji Perugia w styczniu 2006 r. w olsztyńskim ratuszu - trzecie po Brukseli i Warszawie. Pełni rolę informacji, wymiany programów, opracowywania wspólnych projektów gospodarczych, kulturalnych i turystycznych. Jednym z głównych celów działania biura jest współpraca gospodarcza. Pierwsze kontakty między potencjalnie zainteresowanym podmiotami gospodarczymi Warmii i Perugii miały miejsce w listopadzie 2006 r.
  • 25 lipcu 2006 r., w dniu urodzin miasta, odsłonięto tablicę informacyjną o Szlaku Św. Jakuba. Uroczystość uświetnili chorągwiarze z Gubbio, grupa promująca wielowiekową tradycję pokazów chorągwiami.
  • Od 2007 r. olsztyński klub „Rekord” organizuje - inicjatywa wspólna dla miast partnerskich i innych - turnieje siatkówki młodzików z udziałem drużyn z miast partnerskich. W pierwszym turnieju mini siatkówki, oprócz zawodników z różnych miast Polski uczestniczyli młodzi sportowcy z Kaliningradu (Rosja), Łucka (Ukraina) i Perugii (Włochy). Podobny turniej, ale już na pełnowymiarowych boiskach zorganizowano w 2008 r.,a zagrali siatkarze z partnerskich miast: Perugii, Łucka oraz Kłajpedy. Olsztyńskie Inicjatywy
  • Biorąc przykład z Offenburga i korzystając z jego doświadczeń, Olsztyn zorganizował na początku czerwca 2006 r. I Młodzieżową Olimpiadę Miast Partnerskich. Przyjechały na nią 43-osobowe reprezentacje Gelsenkirchen, Halmstad (Szwecja), Kaliningradu, Offenburga i Perugii (Włochy) oraz Olsztyna. W rozgrywkach uczestniczyła młodzież roczników 1990 i 1991. Najlepsi okazali się zawodnicy gospodarzy, za nimi uplasowali się Rosjanie i Włosi.
  • Organizowane na Jeziorze Krzywym Regaty o „Muszlę Św. Jakuba” po raz pierwszy miały w 2008 r. charakter międzynarodowy i rangę I Międzynarodowych Mistrzostw Polski. Do udziału bowiem zaproszono żeglarzy z miast partnerskich Olsztyna – stawiły się dwie drużyny Łucka i po jednej załodze z Perugii, Kaliningradu oraz Gelsenkirchen.
  • Projekt „Kochajmy Warmię” – kochajmy nasze małe ojczyzny – to cykl wystaw artystów olsztyńskich w miastach partnerskich i rewizyty partnerów z podobnymi prezentacjami swoich miast i regionów, widzianych oczami ich artystów. Dlatego wystawa później powędrowała do następnych miast bliźniaczych. W Gelsenkirchen prezentowano ją w marcu i kwietniu 2006 r. W maju uświetniła w Châteauroux obchody 15-lecia współpracy z Olsztynem. W zamian artyści z Offenburga i okręgu Ortenau pokazali w lipcu 2007 r. w olsztyńskiej Galerii Wystaw Artystycznych ekspozycję „Most sztuki”. W sierpniu olsztyńska prezentacja „Kochajmy Warmię” została przedstawiona w Perugii. Wtedy też olsztyńskim artystom, związanym z Katedrą Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, zaproponowano tam zorganizowanie wystawy swoich prac. Jej wernisaż odbył się 7 czerwca 2008 r. w Perugii i stanowił dobry początek współpracy katedr sztuk pięknych uczelni obu miast. Odpowiedzią Włochów jest wystawa „Umbria ziemia spotkań” 11 września 2008 r.

 

Adres:

Provincia de Perugia
Piazza Italia 11
06100 Perugia
www.provincia.perugia.it 

Pogoda