Idź do treści strony

Liczące dziesięć wieków miasto w centralnej Francji, leży 263 km na południe od Paryża, Dogodne położenie geograficzne Châteauroux pomaga w rozwoju gospodarczym miasta. Znalazły w nim swoje miejsce przedsiębiorstwa o międzynarodowej renomie, jak również liczne małe i średniej wielkości firmy regionalne. Dobra sytuacja ekonomiczna pozwoliła na budowę wielu obiektów użyteczności publicznej – kompleksów rekreacyjno-sportowych i kulturalnych – dzięki czemu mieszkańcy mogą uprawiać sport i turystykę korzystać z dobrodziejstw obcowania z kulturą, sztuką. Sezon letni obfituje w imprezy kulturalne: wieczorne koncerty, międzynarodowe warsztaty tańca i muzyki, plenerowy festiwal teatralny. Raz w miesiącu organizowana jest giełda staroci. Trzy muzea miejskie prezentują dzieje miasta. Powstało Centrum Uniwersyteckie Eqinoxe, które nosi tytuł Wielkiej Sceny, nadany mu przez Ministerstwo Kultury. W Mediotece znajdują się zbiory ponad 400 tys. dokumentów. Słowem – oferta kulturalna Châteauroux jest ściśle związana z historią i tradycją. W 2007 r. otwarto piękne multicentrum kultury – kino teatr, sale widowiskowe. Otoczone ogrodami i lasami Châteauroux jest jednym z bardziej ukwieconych miast Francji.

 

O współpracy:

  • Współpraca obu miast zaczęła się od prywatnych kontaktów ludzi, którzy współpracowali z Chateauroux, lub urodzili się we Francji.
  • Historia współpracy Olsztyna i Châteauroux bierze swój początek w 1991 r., kiedy to w obecności przedstawiciela Światowej Federacji Związku Miast, miasta podpisały Protokół Przyjaźni. Oba samorządy postawiły sobie w nim za cel ożywienie wymiany kulturalnej, turystycznej, społecznej i ekonomicznej, interesującej mieszkańców jednego i drugiego miasta oraz zadeklarowały m. in. przestrzeganie zasad „Karty Miast Bliźniaczych”. Dzięki temu porozumieniu wiele szkół i różnych instytucji z Olsztyna i Châteauroux zawarło swoje własne porozumienia i wymiana trwa przez cały ten okres.
  • Od podpisania umowy Miast Bliźniaczych, sprzyjającej zacieśnianiu indywidualnych kontaktów Châteauroux i Olsztyn współpracują w różnych dziedzinach: lekarze, instytucje kultury (m.in. kluby taneczne), oświaty, kluby sportowe (judo, szachy, pływanie), prowadzone są wymiany rzemieślników, młodzieży licealnej, grup artystycznych z Olsztyna m. in. Zespół Pieśni i Tańca „Warmia”, nauczycielski chór „Collegium Baccalarum”, dziecięcy zespół „Radość”. Współpracę realizuje także olsztyńska Poczta Polska z jej odpowiednikiem w Chatreaurox.
  • Châteauroux co roku funduje stypendium dla jednego lub dwojga mieszkańców Olsztyna na dwutygodniowe szkolenia taneczne w ramach festiwalu DARC; zaprasza także przedstawiciela Olsztyna na odbywające się tam targi wyrobów i produktów regionalnych. Szeroką współpracę nawiązały również organizacje pozarządowe obu miast, szczególnie aktywne w pomocy osobom niepełnosprawnym.
  • w 2006 r. z okazji 15-lecia partnerstwa Olsztyn-Chateauroux na deskach Eqinoxe, Chateaurox wystąpił olsztyński Teatr Lalek i Zespół „Kortowo”. Olsztynianie zaprezentowali także wystawę „Kochajmy Warmię” – była to trzecia ekspozycja po Offenburgu i Gelsenkirchen Ta „wędrująca” wystawa spełnić miała przesłanie „Kochajmy nasze małe ojczyzny”, którego celem jest wzajemne poznawanie się w dobie zjednoczonej Europy ponad podziałami państw i regionów.
  • rewizyta przedstawicieli Châteauroux w Olsztynie 19 maja 2006 r. Jubileusz świętowano bowiem wspólnie z delegatami z Offenburga – miasta, które obchodziło 25-lecie kontaktów z Olsztynem. Dwa piękne jubileusze połączyły narody Polski, Francji i Niemiec.
  • 11 lipca 2008 r. zrealizowany został projekt wspólnych warsztatów muzycznych uwieńczony uroczystym koncertem akordeonistów w olsztyńskiej filharmonii, w którego wykonaniu brali udział uczniowie szkół muzycznych Châteauroux i Olsztyna.
  • 27 lipca tego samego roku Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków wspólnie z Miastem Olsztyna zaprosiło francuskiego organista Michel Louet z Châteauroux do udziału w Olsztyńskich Koncertach Organowych. W ten sposób zapoczątkowany został cykl koncertów organowych wykonywanych przez przedstawicieli partnerskich miast Olsztyna.

 

Adres:

Hôtel de Ville
PL. de la Republique 509
36012 Châteauroux Cedex
www.ville-chateauroux.fr

Pogoda