Idź do treści strony
Kultura

  Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Olsztyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury

Nagroda Prezydenta Miasta im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych

Nagroda Prezydenta Miasta im. Feliksa Nowowiejskiego  w dziedzinie  sztuk muzycznych

Nagroda Prezydenta Olsztyna im. Bohdana Jerzego Koziełło-Poklewskiego w dziedzinie historii

Pogoda