Idź do treści strony
Kultura

W Olsztynie działają dwa teatry, ale magiczna przestrzeń miejskiej sceny jest zdecydowanie większa niż wynikałoby to z liczby instytucji. W Teatrze im. Stefana Jaracza działa kilka scen, zaś Olsztyński Teatr Lalek nie ogranicza się do repertuaru skierowanego wyłącznie do najmłodszych widzów. Nowe, postindustrialne przestrzenie wykorzystywane są na potrzeby festiwali teatralnych. Bardzo prężnie, i to nie tylko na lokalnych scenach, działają zespoły amatorskie, takie jak Teatr Biały, „Kokon”, czy teatr „Nieskromny”.

 

Olsztyński Teatr Lalek
ul. Głowackiego 17
Tel.: 89 538-70-20
www.teatrlalek.olsztyn.pl

 

Powstał w listopadzie 1953 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Teatru Kukłowego Ziemi Warmińsko - Mazurskiej "Czerwony Kapturek". Przed wojną miał swojego poprzednika - był nim teatrzyk Bajka, który założyło dziesięcioro nauczycieli szkół i przedszkoli polskich istniejących na Warmii. Od 1986 r. teatr działa pod nazwą Olsztyńskiego Teatru Lalek. W ciągu 50 lat działalności w OTL odbyło się ponad 200 premier dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od 2000 r. istnieje oficjalna Scena dla Dorosłych i Ci nie muszą już szukać pretekstu, by chodzić na realizowane w nim przestawienia. Teatr jest obecny na najważniejszych przeglądach teatralnych w kraju i za granicą. W repertuar teatru na stałe wpisane są takie wydarzenia kulturalne jak Studencki Tydzień Teatralny oraz Olsztyński Tydzień Teatrów Lalkowych ANIMA. Teatr prowadzi działalność edukacyjną. Przy teatrze działa Szkolna Rada Teatralna skupiająca dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Współpraca ze szkołami zaowocowała wydawaniem Gazety Teatralnej OTL. Po spektaklach odbywają się lekcje teatralne, dyskusje i spotkania z twórcami. Na uwagę zasługuje również oprawa plastyczna teatralnej działalności – znakomite stroje, scenografie czy plakaty, którym poświęca się wiele uwagi są na najwyższym poziomie artystycznym.

Rezerwacja biletów, Biuro Obsługi Widowni i Kasa: tel. 89 538-70-30, tel./fax. 89 538-70-40 oraz połączenie przez centralę.

Kasa biletowa czynna jest na godzinę przed spektaklem oraz w czasie jego trwania. Prowadzi również przedsprzedaż biletów w tygodniu poprzedzającym widowisko.

 

Teatr im. Stefana Jaracza
ul. 1-go Maja 4
tel.: 0 89 527 59 58
www.teatr.olsztyn.pl

 

 

Teatr powstał w 1925 r. jako dar dla mieszkańców Allenstein za zwycięstwo w plebiscycie. Stąd jego nazwa - „Der Treudanktheater” (z niem. „W podzięce za wierność”), pod którą funkcjonował do 1945 r. 18 listopada 1945 r. po raz pierwszy teatr zaistniał jako polska scena pod nazwą Teatru Warmii i Mazur. W trudnych warunkach lokalowych wystawiono wówczas „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w reżyserii Artura Młodnickiego. Od 1946 r. instytucja funkcjonuje pod obecna nazwą Teatru im. Stefana Jaracza. W 1991 r. przy teatrze rozpoczęło działalność Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka ze specjalnością: aktorstwo dramatyczne. Od 2004 r. funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego pełni Janusz Kijowski. W tym czasie reaktywowana została Scena Margines, jako miejsce dla młodych twórców i formalnych eksperymentów. W 2014r. zakończyła się modernizacja i rozbudowa budynku teatru, m.in. powstała nowa Scena Margines, przebudowana została widownia Sceny Dużej, odremontowana została Scena Kameralna. Obecnie Teatr wystawia swoje spektakle na 4 scenach – Dużej, Kameralnej, Margines i studenckiej U Sewruka. Teatr Jaracza jest także organizatorem dwóch festiwali – Olsztyńskich Spotkań Teatralnych oraz Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego DEMOLUDY ( więcej info w zakładce Imprezy czyli kulturalne zamieszanie).

Pogoda