Idź do treści strony
Gospodarka

Budowa ulicy Towarowej - od skrzyżowania ulicy Towarowej z ulicą Leonharda do Węzła Wschód (S51)

Modernizacja ul. Towarowej od skrzyżowania koło OBI do węzła drogowego obwodnicy Olsztyn-Wschód koło Wójtowa była ogromnym i bardzo złożonym logistycznie zadaniem. Inwestycja nie tylko zapewniła dogodny dojazd do Olsztyna ze strony wschodniej i poprawiła przejazd przez ten rejon Olsztyna, ale także połączyła dzielnicę przemysłową z powstającą już obwodnicą miasta.

W ramach realizowanego projektu wybudowane zostały dwa wiadukty drogowe(jeden nad, drugi pod torami kolejowymi), przebudowana została „stara” ulica Towarowa oraz powstał jej nowy przebieg, od ulicy Budowlanej do węzła „Wójtowo”. Łącznie nowa Towarowa ma prawie 2,8 kilometra w standardzie drogi klasy G o przekroju 2+2, czyli drogi głównej, dwujezdniowej o dwóch pasach ruchu. Wykonawca prac, konsorcjum firm: Budimex S.A. (jego lider) oraz Ferrovial Agroman S.A. (członek), przebudował także ważne skrzyżowania i sąsiadujące z Towarową ulice, m.in.: Budowlaną (715 m), Cementową (335 m), Sprzętową (167 m), Leonharda (157 m) i Stalową (132 m). Wzdłuż ulicy powstały ścieżki rowerowe, chodniki, zatoki dla autobusów i nowe dojazdy do firm. Aż 40 proc. wartości kontraktu stanowiły przebudowy instalacji podziemnych.

Koszt inwestycji to ponad 100 mln zł. Dofinansowanie unijne: 85%.

Pogoda