Idź do treści strony
Gospodarka

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Olsztyna” – Uchwały Krajobrazowej Olsztyna

do pobrania:

 

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Olsztyna” – Uchwały Krajobrazowej Olsztyna

do pobrania:

Pogoda