Idź do treści strony
Gospodarka

Stan planowania przestrzennego - zestawienie graficzne- maj 2011

Lp.Tytuł uchwałyNr uchwały
1Zatwierdzenie miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami: Sikorskiego, Pstrowskiego, METALOWĄ i ogrodami działkowymi w Olsztynie Uchwała RM Nr XVI/165/95 z dn.25.10.1995r.
2Zatwierdzenie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Ukiel - rejon Gutkowo (zmiana lokalizacji GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW sanitarnych)Uchwała RM Nr XXX/342/97 z dnia 26.02.1997r.
3Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu między NAGÓRKAMI i JAROTAMI w OlsztynieUchwała RM Nr XXX/340/97 z dnia 26.02.1997r.
4Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Olsztyna oraz planu szczegółowego UN-8,
BRZEZINY - POZORTY w Olsztynie
Uchwała RM Nr XXXVI/413/97 z dnia 25.06.1997r. 
5Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Redykajny w Olsztynie w obszarze ulicy Hozjusza obr. 156 dz. 3/11Uchwała RM Nr XLVII/556/98 z dnia 17.06.1998r.
6Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Redykajny w Olsztynie w rejonie ul. Hozjusza (obr 156 działki Nr 3/11 i 6) Uchwała RM Nr XIX/290/99 z dnia 25.11.1999r.
7Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Redykajny w Olsztynie ul. Hozjusza
obr 156 dz. Nr 36
Uchwała RM Nr XXIV/479/2000 z dnia 16.02.2000r.
8Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Olsztyna dla terenu. między ulicami: Jagiellońską, H.Sawickiej, Katowicką, Rataja i ChełmińskąUchwała RM Nr XXXII/571/2000 z dnia 28.06.2000r.
10Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Gutkowo w Olsztynie: Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego Osiedla Gutkowo -Rejon ulic PODBIPIĘTY i SKRZETUSKIEGOUchwała RM Nr LIII/800/2001 z dnia 14.11.2001r.
11Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Gutkowo w Olsztynie - rejon ulicy ŻURAWIEJ.Uchwała RM Nr LV/829/2001 z dnia 19.12.2001r.
12Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna w rejonie ulicy Sielskiej (obręb 47, działki Nr 48/1, 48/3 i części działki Nr 48/4)Uchwała RM Nr LV/830/2001 z dnia 19.12.2001r.
13Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Dajtki w Olsztynie w rejonie położonym między ulicami SIELSKĄ i ROLNĄ (obręb 47, działki Nr 51/9, 50/15, 51/1 i 277/72)Uchwała RM Nr LIX/891/02 z dnia 27.02.2002r.
14Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Olsztyna dla terenu położonego przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego, między halą sportową „URANIA” a Pl. Inwalidów Wojennych.Uchwała RM Nr LXIII/925/02 z dnia 22.05.2002r.
15Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Olsztyna w rejonie ulicy KUJAWSKIEJUchwała RM Nr V/45/03 z dnia 29.01.2003r.
16Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Olsztyna w rejonie ulicy BOROWEJUchwała RM Nr V/46/03 z dnia 29.01.2003r.
17Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Redykajny w Olsztynie, działka Nr 44 obręb 155Uchwała RM Nr IX/94/03 z dnia 30.04.2003r.
18Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Olsztyna dla działki Nr 12, obręb 24 położonej przy ul. OFICERSKIEJ w Olsztynie.Uchwała RM Nr X/151/03 z dnia 28.05.2003r 
19Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego BRZEZINY - POZORTY w części obejmującej pas drogowy ulicy TUWIMA w OlsztynieUchwała RM Nr XI/177/03 z dnia 25.06.2003 r.
20Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna dla terenu CENTRUMUchwała RM Nr XIII/212/03 z dnia 27.08.2003r.
21Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Gutkowo w Olsztynie – rejon ulic WOŁODYJOWSKIEGO i BAŁTYCKIEJUchwała RM Nr XX/280/03 z dnia 17.12.2003r.
22Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów UNIWERSYTETU WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO w Kortowie – M. Olsztyna”.Uchwała RM Nr XX/281/03 z dnia 17.12.2003r.
23Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna dla terenu położonego w południowej części miasta w rejonie ulicy Bartąskiej – „KORTOWO-SADY”.Uchwała RM Nr XXII/321/04 z dnia 25.02.2004r.
24Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna dla terenu położonego w południowej części dzielnicy Redykajny w Olsztynie – REDYKAJNY - POŁUDNIEUchwała RM Nr XXVIII/395/04z dnia 30.06.2004r.
25Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna dla terenu między ulicami: Jagiellońską, H. Sawickiej, Katowicką, Toruńską, Rataja i ChełmińskąUchwała RM Nr XXVIII/394/04 z dnia 30.06.2004r.
26Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna dla terenu położonego między ulicą Lubelską, bocznicą kolejową a granicą miasta Olsztyna - „DZIELNICA PRZEMYSŁOWA – WSCHÓD 2”Uchwała RM Nr XXXVII/475/04 z dnia 1.12.2004r. 
27Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego CENTRUM SPORTOWEGO przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego w OlsztynieUchwała RM Nr XXXVII/473/04 z dnia 1.12.2004r.
28Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna dla terenu Śródmieścia między ulicami Feliksa Szrajbera, Niepodległości i rzeką Łyną - ZAKOLE ŁYNYUchwała RM Nr XXXVII/474/04 z dnia 1.12.2004r.
29Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna dla terenu położonego między ulicą Lubelską, linią kolejową a granicą miasta Olsztyna - TRACK - WSCHÓDUchwała RM Nr XXXVIII/492/04 z dnia 29.12.2004r.
30Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna w rejonie ulicy Sielskiej (obręb 47, działka 48/1, 48/3 i części działki 48/4)Uchwała RM Nr XXXVIII/493/04 z dnia 29.12.2004r.
31Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Redykajny w Olsztynie dla działki nr 1/1 obr. 154, położonej przy ul. CietrzewiejUchwała RM Nr XXXVII/472/04 z dnia 01.12.2004r.
32Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna dla terenu położonego miedzy ulicą Towarową a bocznicą kolejową Stomilu-Olsztyn S.A. - „DZIELNICA PRZEMYSŁOWA – WSCHÓD 1”Uchwała RM Nr XLIII/561/05 z dnia 15.04.2005r.
33Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego miedzy ulicami Sielską i Rolną na Os. Dajtki w OlsztynieUchwała RM Nr XLIV/580/05 z dnia 27.04.2005r.
34Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olsztyna, ul. Jagiellońska - KOSZARYUchwała RM Nr XLV/599/05 z dnia 25.05.2005r.
35Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olsztyna – Jaroty B-11 Uchwała RM Nr XLVI/614/05 z dnia 22.06.2005r.
36Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osiedla GUTKOWO w OlsztynieUchwała RM Nr XLVI/615/05 z dnia 22.06.2005r.
37Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego LASU MIEJSKIEGO w OlsztynieUchwała RM Nr LV/748/06 z dnia 25.01.2006r.
38Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna dla terenów zieleni wokół Starego Miasta zawartych między ulicami: Wyzwolenia, F. Nowowiejskiego, Jedności Słowiańskiej, S. Pieniężnego, rzeką Łyną, ulicami M. Mochnackiego, Grunwaldzką, M. Kromera, i linią kolejową Olsztyn – Warszawa/Gdańsk - PLANTYUchwała RM Nr LV/747/06 z dnia 25.01.2006 r.
39Zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ul. Lubelską, bocznicą kolejową a granicą miasta Olsztyna” o nazwie „Dzielnica Przemysłowa – Wschód 2”, „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ul. Towarową a bocznicą kolejową Stomilu-Olsztyn S.A., o nazwie „Dzielnica Przemysłowa – Wschód 1” i „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ul. Lubelską, linią kolejową a granicą m. Olsztyna” o nazwie „Track-Wschód” - „DZIELNICA PRZEMYSŁOWA – WSCHÓD 3”Uchwała RM Nr LVII/763/06 z dnia 22.02.2006r.
40Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ul. KRESOWEJ w Olsztynie.Uchwała RM Nr LXIII/811/06 z dnia 28.06.2006r.
41Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olsztyna, ul. ARTYLERYJSKA – KOSZARY”.Uchwała RM Nr LXVII/837/06 z dnia 06.09.2006r.
42Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna, dla terenu przy ul. Toruńskiej w obszarze działki 97/22 obręb 23 Uchwała RM Nr LXVII/838/06 z dnia 06.09.2006r.
43Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna – rejon PieczewoUchwała RM Nr XI/119/07 z dnia 30.05.2007r.
44Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Otoczenia jeziora Ukiel, Rej. LIKUSY w OlsztynieUchwała RM Nr XIV/171/07 z dnia 29.08.2007r.
45Zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeziny-Pozorty” w Olsztynie, przy ulicach Dubiskiego i Olszewskiego – BRZEZINY - SKLEP Uchwała RM Nr XXIV/300/08 z dnia 26.03.2008r.
46Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna Otoczenia Jeziora SKANDAUchwała RM Nr XXVII/339/08 z dnia 25.06.2008r.
47Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, Olsztyn – PARK CENTRALNYUchwała RM Nr XXX/371/08 z dnia 27.08.2008r.
48Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Otoczenia Jeziora Ukiel w Olsztynie – rejon DAJTKIUchwała RM Nr LII/599/09 z dnia 16.11.2009 r.
49ROLNA-KŁOSOWAUchwała RM Nr LVII/655/10 z dnia 27.01.2010 r.
50Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Boenigka w Olsztynie – „NIEBIESKI PARASOl”Uchwała RM Nr VII/61/11 z dnia 11.03.2011r.
51Zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części dzielnicy Redykajny w Olsztynie”, PRZY UL. ŻBICZEJUchwała RM Nr VII/62/11 z dnia 11.03.2011 r.
52Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Siginek (PODKÓWKA) w OlsztynieUchwała RM Nr VII/63/11 z dnia 11.03.2011 r.
53Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu dawnych KOSZAR przy Al. Warszawskiej w Olsztynie

Uchwała RM Nr VII/60/11 z dnia 11.03.2011r.

 

Pogoda