Idź do treści strony
Gospodarka

 

Lp. Nazwa zwyczajowa planu Nr uchwały
2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – GUTKOWO - przepompownia. Uchwała RM Nr XXX/342/97 z dnia 26.02.1997 r.
4 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego BRZEZINY – POZORTY.  Uchwała RM Nr XXXVI/413/97 z dnia 25.06.1997 r. 
6 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego REDYKAJNY – Hozjusza (obr. 156 działki Nr 3/11 i 6). Uchwała RM Nr XIX/290/99 z dnia 25.11.1999 r.
7 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego REDYKAJNY – Hozjusza (obr. 156, dz. Nr 36). Uchwała RM Nr XXIV/479/2000 z dnia 16.02.2000 r.
8 Miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego – JAGIELLOŃSKA – CHEŁMIŃSKA. Uchwała RM Nr XXXII/571/2000 z dnia 28.06.2000 r.
10 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego –  GUTKOWO – Podbipięty. Uchwała RM Nr LIII/800/2001 z dnia 14.11.2001 r.
11 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego –  GUTKOWO –  Żurawia. Uchwała RM Nr LV/829/2001 z dnia 19.12.2001 r.
12 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – DAJTKI – Sielska. Uchwała RM Nr LV/830/2001 z dnia 19.12.2001 r.
14 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – URANIA. Uchwała RM Nr LXIII/925/02 z dnia 22.05.2002 r.
15 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – KUJAWSKA. Uchwała RM Nr V/45/03 z dnia 29.01.2003 r.
16 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – BOROWA. Uchwała RM Nr V/46/03 z dnia 29.01.2003 r.
17 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – REDYKAJNY (działka Nr 44, obręb 155.) Uchwała RM Nr IX/94/03 z dnia 30.04.2003 r.
18 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – OFICERSKA. Uchwała RM Nr X/151/03 z dnia 28.05.2003 r.
19 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – TUWIMA. Uchwała RM Nr XI/177/03 z dnia 25.06.2003 r.
20 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – CENTRUM. Uchwała RM Nr XIII/212/03 z dnia 27.08.2003 r.
21 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego GUTKOWO –Wołodyjowskiego-Bałtycka. Uchwała RM Nr XX/280/03 z dnia 17.12.2003 r.
22 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  – KORTOWO. Uchwała RM Nr XX/281/03 z dnia 17.12.2003 r.
23 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – KORTOWO – SADY. Uchwała RM Nr XXII/321/04 z dnia 25.02.2004 r.
24 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – REDYKAJNY POŁUDNIE. Uchwała RM Nr XXVIII/395/04z dnia 30.06.2004 r.
25 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – ZATORZE – Jagiellońska-Chełmińska. Uchwała RM Nr XXVIII/394/04 z dnia 30.06.2004 r.
26 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Dzielnica Przemysłowa – WSCHÓD 2. Uchwała RM Nr XXXVII/475/04 z dnia 01.12.2004 r. 
27 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – CENTRUM SPORTOWE. Uchwała RM Nr XXXVII/473/04 z dnia 01.12.2004 r.
28 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – ZAKOLE ŁYNY. Uchwała RM Nr XXXVII/474/04 z dnia 01.12.2004 r.
29 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – TRACK WSCHÓD. Uchwała RM Nr XXXVIII/492/04 z dnia 29.12.2004 r.
30 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – DAJTKI – stacja benzynowa. Uchwała RM Nr XXXVIII/493/04 z dnia 29.12.2004 r.
31 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – REDYKAJNY – Cietrzewia. Uchwała RM Nr XXXVII/472/04 z dnia 01.12.2004 r.
32 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Dzielnica Przemysłowa – WSCHÓD 1. Uchwała RM Nr XLIII/561/05 z dnia 15.04.2005 r.
33 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w – DAJTKI – Sielska-Rolna. Uchwała RM Nr XLIV/580/05 z dnia 27.04.2005 r.
34 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – KOSZARY – Jagiellońska. Uchwała RM Nr XLV/599/05 z dnia 25.05.2005 r.
35 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – JAROTY – B-11. Uchwała RM Nr XLVI/614/05 z dnia 22.06.2005 r.
37 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – LAS MIEJSKI. Uchwała RM Nr LV/748/06 z dnia 25.01.2006 r.
38 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – PLANTY. Uchwała RM Nr LV/747/06 z dnia 25.01.2006 r.
40 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – GUTKOWO – kościół. Uchwała RM Nr LXIII/811/06 z dnia 28.06.2006 r.
41 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – KOSZARY – Artyleryjska. Uchwała RM Nr LXVII/837/06 z dnia 06.09.2006 r.
42 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego –  TORUŃSKA – zmiana. Uchwała RM Nr LXVII/838/06 z dnia 06.09.2006 r.
43 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – PIECZEWO. Uchwała RM Nr XI/119/07 z dnia 30.05.2007 r.
44 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – UKIEL – LIKUSY. Uchwała RM Nr XIV/171/07 z dnia 29.08.2007 r.
45 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – BRZEZINY – sklep. Uchwała RM Nr XXIV/300/08 z dnia 26.03.2008 r.
46 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – SKANDA. Uchwała RM Nr XXVII/339/08 z dnia 25.06.2008 r.
47 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – PARK CENTRALNY. Uchwała RM Nr XXX/371/08 z dnia 27.08.2008 r.
48 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – UKIEL – DAJTKI. Uchwała RM Nr LII/599/09 z dnia 16.11.2009 r.
49 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – DAJTKI – Rolna-Kłosowa. Uchwała RM Nr LVII/655/10 z dnia 27.01.2010 r.
50 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – NIEBIESKI PARASOL. Uchwała RM Nr VII/61/11 z dnia 11.03.2011r.
51 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – ŻBICZA. Uchwała RM Nr VII/62/11 z dnia 11.03.2011 r.
53 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – KOSZARY – Warszawska.

Uchwała RM Nr VII/60/11 z dnia 11.03.2011 r.

55 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – JEZIORO UKIEL. Uchwała RM Nr XXII/372/12 z dnia 25.04.2012 r.
56 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – PODKÓWKA. Uchwała RM Nr XXIII/411/12 z dnia 30.05.2012 r.
58 Miejscowy plan zagospodarowa­nia przestrzennego – BRZEZINY – POZORTY – aktualizacja. Uchwała RM Nr XXIV/437/12 z dnia 27.06.2012 r.
59 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – PLANTY – MŁYN. Uchwała RM Nr XXIV/435/12 z dnia 27.06.2012 r.
60 Zmiana Miejscowego planu za­gospodarowania przestrzen­nego– DYBOWSKIEGO – OBITZA. Uchwała RM Nr XXVIII/510/12 z dnia 31.10.2012 r.
61 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – DAJTKI – Siewna. Uchwała RM Nr XXXVII/658/13 z dnia 15.05.2013 r.
62 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego– OCZYSZCZALNIA. Uchwała RM Nr XXXVII/659/13 z dnia 15.05.2013 r.
63 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - ŚRÓDMIEŚCIE - DWORZEC GŁÓWNY. Uchwała RM Nr XLVI/757/13 z dnia 18.11.2013 r.
64 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - SYBIRAKÓW- Stadion. Uchwała RM Nr XLIX/805/14 z dnia 29.01.2014 r.
65 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - GUTKOWO - Żurawia - Heleny. Uchwała RM Nr L/820/14 z dnia 26.02.2014 r.
66 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Dzielnica Przemysłowa - WSCHÓD 4. Uchwała RM Nr LIII/866/14 z dnia 28.05.2014 r.
67 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zespołu parkowego KORCZAKA – MLECZNA. Uchwała RM Nr LV/885/14 z dnia 25.06.2014 r.
68 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - TRZCINOWISKO KORTOWSKIE PÓŁNOC. Uchwała RM Nr LVI/896/14 z dnia 30.07.2014 r.
71 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - GPZ CENTRUM. Uchwała RM XIII/165/15 z dnia 30.09.2015 r.
72 Miejscowy plan zagospoda­rowania przestrzen­nego - NAD JEZIOREM DŁUGIM. Uchwała RM XIX/255/16 z dnia 4.03.2016 r.
73 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - PIENIĘŻNEGO - zmiana. Uchwała RM XXIII/333/16 z dnia 14.07.2016 r.
74 Miejscowy plan zagospoda­rowania przestrzen­nego - NAGÓRKI - JAROTY A. Uchwała RM XXIV/349/16 z dnia 06.07.2016 r.
75 Miejscowy plan zagospoda­ro­wania przestrzennego - LEONHARDA. Uchwała RM XXIV/350/16 z dnia 06.07.2016 r.
76 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - OLSZTYN - PÓŁNOC - zmiana. Uchwała RM XXVII/369/16 z dnia 31.08.2016 r.
77 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - METALOWA 2. Uchwała RM nr XXXII/518/17 z dnia 25.01.2017 r.
78 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - UKIEL - ŁUPSTYCH. Uchwała RM nr XXXII/519/17 z dnia 25.01.2017 r.
79 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - NAGÓRKI - JAROTY C. Uchwała RM nr XXXIV/571/17 z dnia 29.03.2017 r.
80 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - ŚRÓDMIEŚCIE ŻOŁNIERSKA PŁD. Uchwała RM nr XLI/712/17 z dnia 25.10.2017 r.
81 Miejscowy plan zagospoda­rowania przestrzen­nego - NAGÓRKI - JAROTY B. UCHWAŁA RM nr XLII/806/17 z dnia 29.11.2017 r.
82 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - GUTKOWO - Przepiórcza. Uchwała RM nr XLII/807/17 z dnia 29.11.2017 r.
83 Miejscowy plan zagospoda­rowania przestrzennego - Os. GENERA­ŁÓW – POŁUDNIE A. Uchwała RM nr XLIV/854/18 z dnia 13.03.2018 r.
84 Miejscowy plan zagospoda­rowania przestrzen­nego - DORANTTA. Uchwała RM nr XLV/879/18 z dnia 28.02.2018 r.
85 Miejscowy plan zagospoda­rowania przestrzen­nego - KURONIA. Uchwała RM nr XLVII/929/18 z dnia 25.04.2018 r.
86 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - ARMII KRAJOWEJ. Uchwała RM nr XL/694/17 z dnia 27.09.2017 r.

87

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - GUTKOWO.

Uchwała RM nr VI/97/19 z dnia 27.03.2019 r.

88

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - UW-M OCZAPOWSKIEGO.

Uchwała RM nr X/158/19 z dnia 26.06.2019 r.

89

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - PIECZEWO - WSCHÓD A

Uchwała RM nr X/161/19
z dnia 26.06.2019 r.

90 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - WITOSA - BAJKOWA Uchwała RM nr X/159/19
z dnia 26.06.2019 r.
91 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - WYSOKA BRAMA Uchwała RM nr X/160/19
z dnia 26.06.2019 r.
92 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - KRESOWA

Uchwała RM nr XXXI/521/21
z dnia 24 .02.2021 r.

93 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - DAJTKI Uchwała RM nr XXVI/460/20 z dnia 28.10.2020 r.
94 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - BOENIGKA Uchwała RM nr XXXV/601/21 z dnia 30.06.2021 r.
95 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - LUBELSKA - BUBLEWICZA Uchwała RM nr XXXIX/659/21 z dnia 24.11.2021 r. 
96 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - KOPERNIKA - PRZEDSZKOLE Uchwała RM nr XLV/718/22 z dnia 30.03.2022 r.
97 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - GIETKOWSKA - KOSZARY Uchwała RM nr L/797/22 z dnia 26.08.2022 r.
98 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - RADIOWA - PRZEDSZKOLE Uchwała RM nr LV/877/23 z dnia 25.01.2023 r.
99 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - ŚWITEZIANKI - PRZEDSZKOLE Uchwała RM nr LXI/953/23 z dnia 05.07.2023 r.
100 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - WYSZYŃSKIEGO - PRZEDSZKOLE Uchwała RM nr LXI/954/23 z dnia 05.07.2023 r.
101 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - ZAMENHOFA - PRZEDSZKOLE Uchwała RM nr LXI/955/23 z dnia 05.07.2023 r.
102 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - SYBIRAKÓW - TERENY SPORTOWE II Uchwała RM nr LXVI/1030/23 z dnia 29.11.2023 r.
103 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - GUTKOWO - POŁUDNIE CZĘŚĆ A Uchwała RM nr LXVIII/1043/23 z dnia 18.12.2023 r.
104 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - WIŚNIOWA - PRZEDSZKOLE Uchwała RM nr LXIX/1054/24 z dnia 24.01.2024 r.
105 MIejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - BUBLEWICZA - POŁUDNIE Uchwała RM nr LXXI/1071/24 z dnia 27.03.2024 r.
106 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - GENERAŁÓW POŁUDNIE CZĘŚĆ B Uchwała RM nr LXXII/1077/24 z dnia 19.04.2024 r.
Pogoda