Idź do treści strony
Gospodarka

Budowa trasy rowerowej wzdłuż rzeki Łyny – Łynostrada odc. 1-3

Łynostrada będzie głównym traktem rowerowym w Olsztynie, a w przyszłości ma być wiodącą atrakcją rowerową przechodzącą przez cały Olsztyn. Przedsięwzięcie obejmuje budowę tras rowerowych i infrastruktury towarzyszącej na dwóch odcinkach Łynostrady:

  • trasa rowerowa biegnąca od ul. Kalinowskiego do ul. Tuwima. Projekt przewiduje przebudowę istniejącego wału i poszerzenie jego korony, na której zostanie wykonana nawierzchnia gruntowa ścieżki rowerowej ograniczona betonowymi obrzeżami chodnikowymi.
  • trasa rowerowa biegnąca od ul. Artyleryjskiej do mostu na rzece Wadąg przez Las Miejski brzegiem rzeki Łyny. Początkowo, na odcinku ok. 175 m przebiega równolegle po obu brzegach rzeki. Odcinek po lewej stronie biegnie wzdłuż ogrodzenia byłych terenów wojskowych tunelem w ul. 15 Dywizji i łączy się z główną trasą rowerową na istniejącej kładce nad Łyną. Następnie przebiega lewym brzegiem rzeki od ul. Artyleryjskiej do mostu Smętka, a następnie lasem po prawej stronie Łyny do ulicy prowadzącej do elektrowni. Dalej drogą do elektrowni do mostu na rzece Wadąg. W ramach zadania zaprojektowano ścieżki rowerowe, w przeważającej większości  dwukierunkowe. Wzdłuż całej trasy wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe wskazujące na przeznaczenie rowerowe ciągu.

Orientacyjny koszt inwestycji: 3,7 mln zł. Dofinansowanie unijne: 80,9 proc.

Do pobrania: mapa

Pogoda