Idź do treści strony
Gospodarka

WymienPiec.Olsztyn.eu

Przyłącz się do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej i zyskaj bezpieczne oraz wygodne ogrzewanie niskoemisyjne!

Nabór uzupełniający

Na podstawie Uchwały NR XLVI/906/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olsztyn na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne, w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Olsztyna”.

Prezydent Olsztyna ogłasza nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę kotła (kotłów) w ­budynkach mieszkalnych i zamianę ich na nowoczesny, wysokosprawny system ogrzewania. Wnioski należy składać do 30 czerwca 2024 roku.


Szanowni Beneficjenci

W celu ułatwienia rozliczenia przyznanej dotacji zachęcamy do pobrania formularza roliczenia poniesionych kosztów. Formluarz pozwala na wprowadznie kosztów poniesionych na realizację prac w zakresie części wspólnych oraz na koszty poniesione w zakresie lokali prywatnych. Pobierz formularz (plik xlsx).Szanowni Państwo,

zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olsztyn na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne, w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Olsztyna poniżej publikujemy listę beneficjentów, których wnioski zostały zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania:

L. p.

Nazwa wnioskodawcy

Redukcja

PM 10

[kg/m2]

1

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości

Ul. Zientary Malewskiej 9A

2,35

2

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości

Ul. Moniuszki 5-7

0,62


Szanowni Państwo

informujemy, że w dniu 27 lutego 2019 roku Rada Miasta Olsztyna podjęła uchwałę nr V/64/19 zmieniająca uchwałę nr XLVI/906/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olsztyn na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wyminie źródeł ogrzewania na proekologiczne, w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Olszyna”.

Zmiana dotyczy wyłączenia z programu dotacji dla budynków jednorodzinnych i wynika z uruchomienia Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" adresowanego do właścicieli domów jednorodzinnych.

 

Treść uchwały nr V/64/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 lutego 2019 r. jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna

 

Zapraszamy także do zapoznania się z obowiązującymi załącznikami do Regulaminu:

Dodatkowo, w celu ułatwienia obliczenia redukcji emisji, przygotowaliśmy dla beneficjentów kalkulator w formacie Excel. Pobierz kalkulator

 

Zapraszamy wspólnoty mieszkaniowe zainteresowane uzyskaniem dotacji na przyłączenie nieruchomości do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej do kontaktu z pracownikami Wydziału Inwetsycji Miejskich, tel. 89 527 52 46, 89 527 31 11 w. 257, Urząd Miasta Olsztyna (Plac Jana Pawła II 1), pokój nr 309.


Szanowni Państwo

w związku z uruchomieniem Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne zachęcamy do kontaktu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, tel. 89 522 02 00, ul. św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn.

 

 

Informacje o programie "Czyste Powietrze" są dotępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie: http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/

Pogoda