Idź do treści strony
Gospodarka

Budowa linii tramwajowej z Os. Pieczewo do Centrum

Opis inwestycji: Inwestycja zakłada budowę linii tramwajowej łączącej osiedle Jaroty i Pieczewo z fabryką Michelin i zintegrowanym węzłem przesiadkowym przy dworcu PKP/PKS.  Przewiduje: powstanie dwutorowej linii tramwajowej stanowiącej uzupełnienie nowej linii tramwajowej, przebudowę pętli Pieczewo do postaci wspólnego węzła dla ruchu tramwajowego, autobusowego, samochodowego, pieszego i rowerowego, zmianę układu drogowego poprzez niezbędną przebudowę istniejących ulic wzdłuż projektowanej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą oraz ze skrzyżowaniami ulic przylegającymi do trasy linii tramwajowej (przebudowa skrzyżowań, przejść dla pieszych, przystanków, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych), powstanie infrastruktury pieszej i rowerowej (budowa ścieżek rowerowych, parkingów rowerowych i chodników). 

Drugi etap rozbudowy tramwajowej sieci to ok. 8 kilometrów podwójnego torowiska. Trakcja zostanie poprowadzona z obecnej pętli autobusowej w Pieczewie ulicami Wilczyńskiego, Krasickiego, Synów Pułku, Wyszyńskiego do al. Piłsudskiego i dalej do obecnej sieci na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki. W dużej części trasy torowisko będzie przebiegać poboczem jezdni. Pośrodku - w postaci trambuspasu - wieść będzie od Pieczewa do skrzyżowania ulic Krasickiego z Sobocińskiego oraz wzdłuż al. Piłsudskiego. Poza tym nad skrzyżowaniem Krasickiego z Synów Pułku wybudowana zostanie estakada (zacznie się w pobliżu ul. Murzynowskiego a skończy przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego).

Orientacyjny koszt inwestycji:  208 mln zł

Dofinansowanie unijne: 69,53 proc.

Pogoda