Idź do treści strony
Gospodarka

 

Lp. Tytuł planu Data ogłoszenia o przystąpieniu do planu Termin składania wniosków Termin wyłożenia planu do publicznego wglądu 
56 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - LEŚNA 10.02.2011 02.03.2011  
76

Miejscowy plan zagospoda­ro­wania przestrzennego - DOLNE PRZEDMIEŚCIE

19.11.2013 10.12.2013  
79 Miejscowy plan zagospoda­rowania przestrzennego - Os. GENERA­ŁÓW – POŁUDNIE B
03.07.2017

24.07.2017

 
         
80 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - TRACK BIS 29.08.2014 19.09.2014  
81 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - JAROTY POŁUDNIE 9.10.2014 30.10.2014  
88 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOCNY-ZACHÓD 11.02.2016 11.04.2016  
92 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - MOCHNACKIEGO 14.04.2016 05.05.2016  
93 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - LIKUSY - BRZOZOWA 11.05.2016 01.06.2016  
95 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - PIECZEWO B 05.03.2019 26.03.2019  
100 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - ZIMOWA - JESIENNA 03.07.2017 24.07.2017  
101 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -  JEZIORO DŁUGIE 04.09.2017 07.02.2020  
105

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego -  AUGUSTOWSKA - OLECKA

05.03.2019 26.03.2019  

113

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - GUTKOWO-POŁUDNIE B 05.03.2020 26.03.2020  
116 Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - WSCHÓD IV 12.07.2023 27.07.2023  
117 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego- WITOSA II 09.10.2023 30.10.2023  
Pogoda