Idź do treści strony
Gospodarka

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2019 – spotkanie dla lokalnych koordynatorów

11 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta Olsztyna odbyło się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych organizacją tegorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (ETZT) w swoich gminach.

Spotkanie poprowadziła Maria Perkuszewska z Departamentu Strategii Transportu Ministerstwa Infrastruktury. Przybliżyła obecnym ideę ETZT i dotychczasowe działania oraz zaprezentowała pomysły na włączenie się w organizację tego wydarzenia.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju to kampania zainicjowana przez Komisję Europejską w 2002 r. odbywająca się regularnie w dniach od 16 do 22 września. Jej celem jest zachęcenie mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej czy car-poolingu.

W ramach kampanii poszczególne miasta przygotowują szereg atrakcji: wystawy, konkursy z nagrodami, happeningi. Punktem kulminacyjnym jest obchodzony co roku 22 września Europejski Dzień bez Samochodu, podczas którego tradycyjnie wyłączony z ruchu zostaje fragment infrastruktury drogowej danego miasta.

Tegorocznym hasłem kampanii będzie „Chodź z nami”, a tematem – bezpieczny ruch pieszy i rowerowy. Udział wziąć może każdy samorząd lokalny podejmując przynajmniej jedno z trzech działań:

 • Tydzień Działań (organizacja na terenie gminy wydarzeń w dniach 16-22 września 2019 r. uwzględniających temat przewodni ETZT),
 • Działania Trwałe (wdrożenie co najmniej jednego nowego działania trwałego, które przyczyni się do odejścia od samochodu prywatnego na rzecz zorganizowanego środka transportu),
 • Dzień bez Samochodu (świętowanie Dnia bez Samochodu, najlepiej 22 września, przez wydzielenie jednego lub kilku obszarów zarezerwowanych dla pieszych, rowerzystów i transportu publicznego na co najmniej jeden cały dzień; w Polsce samorządy zwykle praktykują wprowadzanie na ten dzień bezpłatnej komunikacji miejskiej oraz organizacje wydarzeń towarzyszących).

Prezentacja ze spotkania.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.etzt.pl

 

Olsztyn w sieci Civitas CIVINET POLSKA

 

Olsztyn w maju 2015 r. przystąpił do Krajowej Sieci Civitas „CIVINET POLSKA”, która jest inicjatywą zrzeszającą jednostki publiczne, prywatne oraz organizacje pozarządowe działające w obszarze transportu miejskiego, dla promowania
i wdrażania zintegrowanych strategii zrównoważonej mobilności miejskiej.

Celem działań jest zaszczepienie nowego spojrzenia na miasto i system transportu oraz promowanie kultury zrównoważonej mobilności.

Krajowa Sieć Civitas „CIVINET  POLSKA” została założona, jako platforma dla jednostek publicznych i prywatnych oraz organizacji pozarządowych, działających w obszarze transportu miejskiego, służąca wymianie doświadczeń oraz najlepszych praktyk w zakresie rozwoju i wdrażania polityk, strategii i działań zrównoważonej mobilności miejskiej.

Celem strategii (planów) mobilności miejskiej jest zwiększenie dostępności obszarów miejskich  oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności i transportu zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, obejmujących dojazd do obszaru miejskiego, przejazd przez ten obszar, jak również przemieszczanie się w jego obrębie. Dotyczy to bardziej potrzeb „funkcjonującego miasta” i jego obrzeży niż obszaru miejskiego jak jednostki podziału administracyjnego.

Strategia (plan) mobilności zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju przyczynia się do wyważonego rozwoju wszystkich odpowiednich rodzajów transportu, sprzyjając przy tym przechodzeniu na bardziej zrównoważone systemy, m.in.:

 • transportu publicznego – podwyższenie jakości, zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług transportu publicznego oraz uściślenie integracji, obejmującą infrastrukturę, tabor i usługi,
 • transportu niezmotoryzowanego: zwiększenie atrakcyjności i bezpieczeństwa poruszania się pieszo i rowerem,
 • intermodalności – ściślejsza integracja różnych rodzajów transportu oraz ułatwienie mobilności i transportu, które cechuje sprawność i multimodalność,
 • bezpieczeństwa ruchu drogowego – zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oparte o analizie głównych problemów w zakresie bezpieczeństwa i stref ryzyka na danym obszarze miejskim,
 • transportu drogowego – zoptymalizowanie użytkowania istniejącej infrastruktury drogowej z uwzględnieniem płynnego i znacznie spowolnionego ruchu,
 • inteligentnych systemów transportowych (ITS) – mające zastosowanie do wszystkich rodzajów transportu i usług w zakresie mobilności zarówno osób jak i towarów.

W dniu 24 czerwca 2015 r. Prezydent Olsztyna powołał Platformę Ekomobilności Miejskiej mającą charakter zespołu doradczego wspierającego wiedzą, doświadczeniem oraz znajomością kwestii związanych z zagadnieniami transportu publicznego związane z mobilnością.

Dokumenty:

 1. Uchwała Nr XXVIII/509/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Olsztyna na lata 2012-2027”.
 2. Deklaracja przystąpienia do CIVINET POLSKA z dnia 6 maja 2015 r.
 3. Zarządzenie Prezydenta Olsztyna Nr 237 z dnia 24 czerwca 2015 r.
 4. Zarządzenie Prezydenta Olsztyna Nr 564 z dnia 21 grudnia 2015 r.
 5. Materiały ze spotkania Platformy Ekomobilności Miejskiej z dnia 19 sierpnia 2015 r.:

      6. Materiały ze spotkania Platformy Ekomobilności Miejskiej z dnia 14 grudnia 2015 r.:

      7. Materiały ze spotkania Platformy Ekomobilności Miejskiej z dnia 25 stycznia 2016 r.:

      8. Plan Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna do roku 2025 z załącznikami:

     

Pogoda