Idź do treści strony
Gospodarka

Rozpoczęcie działalności wiąże się z inwestycją mniejszą, większą w zależności od jej charakteru, część przedsiębiorców posiada kapitał początkowy, który posiada do otwarcia swojego interesu, ale część posiada tylko jego znikomą część albo w ogóle nie posiada. W takich sytuacjach pierwszą opcją, o jakiej myślą przedsiębiorcy to pożyczka oraz skorzystania z pomocy funduszy europejskich lub aniołów biznesu, które są mniej ryzykowne, ale przede wszystkim dostarczają nie tylko niezbędnego kapitału, ale udzielają wsparcia merytorycznego.

Możliwości w Olsztynie:

 1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First" - „MSP przede wszystkim" wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP. PARP realizuje finansowanie poprzez cztery projekty.Do pobrania:
 2. Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. Misją Agencji jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Warmii i Mazur, szczególnie poprzez wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Cel ten realizowany jest poprzez różnorodne działania związane z bezpośrednim wsparciem przedsiębiorstw w formie dotacji, udzielania pożyczek na rozwój działalności, doradztwo w różnorodnych formach i zakresie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz działalność informacyjną. WMARR S.A. inspiruje związki pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej.
 3. Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny. Inkubator Przedsiębiorczości OPN-T to nowoczesne i przyjazne otoczenie dla prowadzenia biznesu, preferencyjne koszty najmu umeblowanej i wyposażonej powierzchni biurowej, korzyści kooperacji „drzwi w drzwi”, „dobry adres” dla działalności firmy oraz szeroki zakres wsparcia towarzyszącego służącego stymulowaniu potencjału innowacyjnego młodych firm oraz transferowi technologii i wiedzy do przedsiębiorstw.
  Do dyspozycji Lokatorów Inkubatora Przedsiębiorczości OPN-T są gotowe do pracy, tj. umeblowane i wyposażone (zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne) oraz klimatyzowane pomieszczenia biurowe o powierzchni 22-30 m2, Strefa Kreatywna, 8-osobowe pokoje spotkań biznesowych oraz umeblowane i wyposażone zaplecze socjalne.
  Lokatorem Inkubatora Przedsiębiorczości OPN-T może być wyłącznie Przedsiębiorstwo:
  1. nowopowstałe,
  2. którego okres wykonywanej działalności gospodarczej nie przekracza 12 miesięcy,
  3. którego właściciel lub wspólnicy, w przypadku przedsiębiorstw będących jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, nie posiadają równolegle w danym czasie statusu właściciela lub wspólnika innej działalności gospodarczej, której okres wykonywania przekracza 12 m-cy,
  4. którego członkowie zarządu w przypadku przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, nie posiadają równolegle w danym czasie statusu właściciela lub wspólnika innej działalności gospodarczej, której okres wykonywania przekracza 12 m-cy.”

  Cennik najmu powierzchni OPNT
Pogoda