Idź do treści strony
Gospodarka

Stan planowania przestrzennego - zestawienie graficzne- maj 2011

Lp. Tytuł uchwały Nr uchwały
1 Zatwierdzenie miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami: Sikorskiego, Pstrowskiego, METALOWĄ i ogrodami działkowymi w Olsztynie  Uchwała RM Nr XVI/165/95 z dn.25.10.1995r.
2 Zatwierdzenie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Ukiel - rejon Gutkowo (zmiana lokalizacji GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW sanitarnych) Uchwała RM Nr XXX/342/97 z dnia 26.02.1997r.
3 Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu między NAGÓRKAMI i JAROTAMI w Olsztynie Uchwała RM Nr XXX/340/97 z dnia 26.02.1997r.
4 Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Olsztyna oraz planu szczegółowego UN-8,
BRZEZINY - POZORTY w Olsztynie
Uchwała RM Nr XXXVI/413/97 z dnia 25.06.1997r. 
5 Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Redykajny w Olsztynie w obszarze ulicy Hozjusza obr. 156 dz. 3/11 Uchwała RM Nr XLVII/556/98 z dnia 17.06.1998r.
6 Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Redykajny w Olsztynie w rejonie ul. Hozjusza (obr 156 działki Nr 3/11 i 6)  Uchwała RM Nr XIX/290/99 z dnia 25.11.1999r.
7 Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Redykajny w Olsztynie ul. Hozjusza
obr 156 dz. Nr 36
Uchwała RM Nr XXIV/479/2000 z dnia 16.02.2000r.
8 Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Olsztyna dla terenu. między ulicami: Jagiellońską, H.Sawickiej, Katowicką, Rataja i Chełmińską Uchwała RM Nr XXXII/571/2000 z dnia 28.06.2000r.
10 Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Gutkowo w Olsztynie: Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego Osiedla Gutkowo -Rejon ulic PODBIPIĘTY i SKRZETUSKIEGO Uchwała RM Nr LIII/800/2001 z dnia 14.11.2001r.
11 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Gutkowo w Olsztynie - rejon ulicy ŻURAWIEJ. Uchwała RM Nr LV/829/2001 z dnia 19.12.2001r.
12 Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna w rejonie ulicy Sielskiej (obręb 47, działki Nr 48/1, 48/3 i części działki Nr 48/4) Uchwała RM Nr LV/830/2001 z dnia 19.12.2001r.
13 Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Dajtki w Olsztynie w rejonie położonym między ulicami SIELSKĄ i ROLNĄ (obręb 47, działki Nr 51/9, 50/15, 51/1 i 277/72) Uchwała RM Nr LIX/891/02 z dnia 27.02.2002r.
14 Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Olsztyna dla terenu położonego przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego, między halą sportową „URANIA” a Pl. Inwalidów Wojennych. Uchwała RM Nr LXIII/925/02 z dnia 22.05.2002r.
15 Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Olsztyna w rejonie ulicy KUJAWSKIEJ Uchwała RM Nr V/45/03 z dnia 29.01.2003r.
16 Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Olsztyna w rejonie ulicy BOROWEJ Uchwała RM Nr V/46/03 z dnia 29.01.2003r.
17 Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Redykajny w Olsztynie, działka Nr 44 obręb 155 Uchwała RM Nr IX/94/03 z dnia 30.04.2003r.
18 Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Olsztyna dla działki Nr 12, obręb 24 położonej przy ul. OFICERSKIEJ w Olsztynie. Uchwała RM Nr X/151/03 z dnia 28.05.2003r 
19 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego BRZEZINY - POZORTY w części obejmującej pas drogowy ulicy TUWIMA w Olsztynie Uchwała RM Nr XI/177/03 z dnia 25.06.2003 r.
20 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna dla terenu CENTRUM Uchwała RM Nr XIII/212/03 z dnia 27.08.2003r.
21 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Gutkowo w Olsztynie – rejon ulic WOŁODYJOWSKIEGO i BAŁTYCKIEJ Uchwała RM Nr XX/280/03 z dnia 17.12.2003r.
22 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów UNIWERSYTETU WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO w Kortowie – M. Olsztyna”. Uchwała RM Nr XX/281/03 z dnia 17.12.2003r.
23 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna dla terenu położonego w południowej części miasta w rejonie ulicy Bartąskiej – „KORTOWO-SADY”. Uchwała RM Nr XXII/321/04 z dnia 25.02.2004r.
24 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna dla terenu położonego w południowej części dzielnicy Redykajny w Olsztynie – REDYKAJNY - POŁUDNIE Uchwała RM Nr XXVIII/395/04z dnia 30.06.2004r.
25 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna dla terenu między ulicami: Jagiellońską, H. Sawickiej, Katowicką, Toruńską, Rataja i Chełmińską Uchwała RM Nr XXVIII/394/04 z dnia 30.06.2004r.
26 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna dla terenu położonego między ulicą Lubelską, bocznicą kolejową a granicą miasta Olsztyna - „DZIELNICA PRZEMYSŁOWA – WSCHÓD 2” Uchwała RM Nr XXXVII/475/04 z dnia 1.12.2004r. 
27 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego CENTRUM SPORTOWEGO przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego w Olsztynie Uchwała RM Nr XXXVII/473/04 z dnia 1.12.2004r.
28 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna dla terenu Śródmieścia między ulicami Feliksa Szrajbera, Niepodległości i rzeką Łyną - ZAKOLE ŁYNY Uchwała RM Nr XXXVII/474/04 z dnia 1.12.2004r.
29 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna dla terenu położonego między ulicą Lubelską, linią kolejową a granicą miasta Olsztyna - TRACK - WSCHÓD Uchwała RM Nr XXXVIII/492/04 z dnia 29.12.2004r.
30 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna w rejonie ulicy Sielskiej (obręb 47, działka 48/1, 48/3 i części działki 48/4) Uchwała RM Nr XXXVIII/493/04 z dnia 29.12.2004r.
31 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Redykajny w Olsztynie dla działki nr 1/1 obr. 154, położonej przy ul. Cietrzewiej Uchwała RM Nr XXXVII/472/04 z dnia 01.12.2004r.
32 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna dla terenu położonego miedzy ulicą Towarową a bocznicą kolejową Stomilu-Olsztyn S.A. - „DZIELNICA PRZEMYSŁOWA – WSCHÓD 1” Uchwała RM Nr XLIII/561/05 z dnia 15.04.2005r.
33 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego miedzy ulicami Sielską i Rolną na Os. Dajtki w Olsztynie Uchwała RM Nr XLIV/580/05 z dnia 27.04.2005r.
34 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olsztyna, ul. Jagiellońska - KOSZARY Uchwała RM Nr XLV/599/05 z dnia 25.05.2005r.
35 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olsztyna – Jaroty B-11  Uchwała RM Nr XLVI/614/05 z dnia 22.06.2005r.
36 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osiedla GUTKOWO w Olsztynie Uchwała RM Nr XLVI/615/05 z dnia 22.06.2005r.
37 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego LASU MIEJSKIEGO w Olsztynie Uchwała RM Nr LV/748/06 z dnia 25.01.2006r.
38 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna dla terenów zieleni wokół Starego Miasta zawartych między ulicami: Wyzwolenia, F. Nowowiejskiego, Jedności Słowiańskiej, S. Pieniężnego, rzeką Łyną, ulicami M. Mochnackiego, Grunwaldzką, M. Kromera, i linią kolejową Olsztyn – Warszawa/Gdańsk - PLANTY Uchwała RM Nr LV/747/06 z dnia 25.01.2006 r.
39 Zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ul. Lubelską, bocznicą kolejową a granicą miasta Olsztyna” o nazwie „Dzielnica Przemysłowa – Wschód 2”, „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ul. Towarową a bocznicą kolejową Stomilu-Olsztyn S.A., o nazwie „Dzielnica Przemysłowa – Wschód 1” i „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ul. Lubelską, linią kolejową a granicą m. Olsztyna” o nazwie „Track-Wschód” - „DZIELNICA PRZEMYSŁOWA – WSCHÓD 3” Uchwała RM Nr LVII/763/06 z dnia 22.02.2006r.
40 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ul. KRESOWEJ w Olsztynie. Uchwała RM Nr LXIII/811/06 z dnia 28.06.2006r.
41 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olsztyna, ul. ARTYLERYJSKA – KOSZARY”. Uchwała RM Nr LXVII/837/06 z dnia 06.09.2006r.
42 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna, dla terenu przy ul. Toruńskiej w obszarze działki 97/22 obręb 23  Uchwała RM Nr LXVII/838/06 z dnia 06.09.2006r.
43 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna – rejon Pieczewo Uchwała RM Nr XI/119/07 z dnia 30.05.2007r.
44 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Otoczenia jeziora Ukiel, Rej. LIKUSY w Olsztynie Uchwała RM Nr XIV/171/07 z dnia 29.08.2007r.
45 Zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeziny-Pozorty” w Olsztynie, przy ulicach Dubiskiego i Olszewskiego – BRZEZINY - SKLEP  Uchwała RM Nr XXIV/300/08 z dnia 26.03.2008r.
46 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna Otoczenia Jeziora SKANDA Uchwała RM Nr XXVII/339/08 z dnia 25.06.2008r.
47 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, Olsztyn – PARK CENTRALNY Uchwała RM Nr XXX/371/08 z dnia 27.08.2008r.
48 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Otoczenia Jeziora Ukiel w Olsztynie – rejon DAJTKI Uchwała RM Nr LII/599/09 z dnia 16.11.2009 r.
49 ROLNA-KŁOSOWA Uchwała RM Nr LVII/655/10 z dnia 27.01.2010 r.
50 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Boenigka w Olsztynie – „NIEBIESKI PARASOl” Uchwała RM Nr VII/61/11 z dnia 11.03.2011r.
51 Zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części dzielnicy Redykajny w Olsztynie”, PRZY UL. ŻBICZEJ Uchwała RM Nr VII/62/11 z dnia 11.03.2011 r.
52 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Siginek (PODKÓWKA) w Olsztynie Uchwała RM Nr VII/63/11 z dnia 11.03.2011 r.
53 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu dawnych KOSZAR przy Al. Warszawskiej w Olsztynie

 

Uchwała RM Nr VII/60/11 z dnia 11.03.2011r.

 

Pogoda