Idź do treści strony
Stadt Olsztyn

Newsletter

2024 rok

1.  Dotacja na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2.  Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

3.  Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024

4. Program dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2024

5. Program "Posiłek w szkole i w domu"

 

2023 rok

1. Dotacja na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy

2. Program "Posiłek w szkole i w domu" w roku 2023

3. Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

4.  Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

5. Program dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2023

6. Program rozwoju rodzinnych domów pomocy na rok 2023

7. Program wieloletni "Senior+" (edycja 2023)

8. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

9. Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - Remont Rodzinnej Świetlicy Romskiej

10. Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - Utrzymanie miejsca pracy dla kobiety romskiej w Romskiej Świetlicy Rodzinnej MOPS w Olsztynie

11. Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - Edukacja prozdrowotna uczestników Romskiej Świetlicy Rodzinnej MOPS w Olsztynie

12. Rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

13. Program „Posiłek w szkole i w domu” doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych

14. Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w 2023 roku

15.  Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

16.  Program "Asystent rodziny" w 2023 r.

 

2022 rok

1. Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

2. Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

3. Dotacja na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy

4. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

5. Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

6. Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2

7. Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - zatrudnienie młodszego opiekuna w Romskiej Świetlicy Rodzinnej MOPS w Olsztynie

8. Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - animacja społeczno-kulturowa Romów w Romskiej Świetlicy Rodzinnej MOPS w Olsztynie

9. Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025, edycja w 2022 roku. Moduł II - zapewnienie funkcjonowania Dziennych Domów "Senior+" i Klubu "Senior+"

10. Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Moduł 3 - doposażenie i poprawa standardu funkcjonującej stołówki (własna kuchnia i jadalnia) Szkoły Podstawowej nr 34 w Olsztynie

11. Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

12. Program rozwoju rodzinnych domów pomocy na rok 2022

13. Program dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022

 

2021 rok

1. Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2

2. Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

3. Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

4. Maluch + edycja 2021

5. Dotacja na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej

6. Program Wieloletni Senior+

7. Dotacja na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy

8. Program dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2021

Wetter