Idź do treści strony
Stadt Olsztyn

Newsletter

W dniu 18 listopada w krajach Unii Europejskich, już po raz czternasty obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy Antybiotykach (EAAD, ang. European Antibiotic Awareness Day), który został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC ang. European Centre for Disease Prevention and Control).

W dniach 18-24 listopada 2021 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (WAAW, ang. World Antibiotic Awareness Week), który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 r.

Inicjatywy te są odpowiedzią na narastające zagrożenie związane ze zjawiskiem oporności drobnoustrojów na antybiotyki. Kampanie informacyjne organizowane w ramach EAAD i WAAW mają na celu zwiększenie świadomości na temat globalnej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) i zachęcenie ogółu społeczeństwa, pracowników ochrony zdrowia i decydentów do najlepszych praktyk, aby uniknąć dalszego pojawiania się i rozprzestrzeniania zakażeń lekoopornych. Konsekwencją zjawiska antybiotykooporności jest ograniczenie możliwości skutecznego leczenia infekcji, a więc zwiększająca się zachorowalność i śmiertelność z powodu zakażeń.

 

W tym roku prowadzone działania informacyjne mają na celu przeciwdziałanie w dobie pandemii COVID-19 pogorszeniu kryzysu trwającego w obszarze oporności patogenów bakteryjnych na antybiotyki.

 

Hasła Światowej Organizacji Zdrowia w ramach kampanii WAAW’2021:

  • „Antybiotyki: stosuj rozważnie”
  • „Zwiększaj świadomość, zatrzymaj odporność”
  • „Zjednoczeni w ochronie antybiotyków”

 

Dlaczego oporność drobnoustrojów na antybiotyki wzrasta?

  • Nadmierne i/lub niewłaściwe stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych u ludzi, zwierząt i roślin.
    Nadmierne i/lub niewłaściwe stosowanie antybiotyków w medycynie, weterynarii a także w wielu krajach w hodowli zwierząt to główne czynniki odpowiadające za wzrost antybiotykooporności. Przyczynia się do tego nieracjonalne przepisywanie antybiotyków jak też nieprzestrzeganie zaleceń przez pacjentów w tym przyjmowanie antybiotyków w niewłaściwych odstępach czasu, zbyt krótko i niezgodnie z zaleceniami lekarza. Często antybiotyki są nieprawidłowo przepisywane na leczenie zakażeń wirusowych. Antybiotyki są również często nadużywane w tuczu zwierząt.
  • Brak dostępu do czystej wody, urządzeń sanitarnych i higieny zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Brak dostępu do czystej wody, urządzeń sanitarnych i środków do dezynfekcji oraz brak kontroli zakażeń sprzyja rozprzestrzenianiu się zakażeń lekoopornych.
  • COVID-19
    Nadużywanie antybiotyków podczas pandemii COVID-19 może prowadzić do przyspieszenia pojawiania się i rozprzestrzeniania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. COVID-19 jest wywoływany przez wirusa SARS-CoV-2, a nie przez bakterie, antybiotyki mogą być stosowane w przypadku podejrzenia lub wystąpienia zakażenia bakteryjnego.


NARZĘDZIA EDUKACYJNE
Pobierz materiały kampanii skierowane do ogółu odbiorców oraz lekarzy.

Weź udział
Jeśli wspierają Państwo naszą inicjatywę, przedstawiamy kilka propozycji, w jaki sposób mogą Państwo pomóc:
- Rozmawiajcie Państwo o Europejskim Dniu Wiedzy o Antybiotykach z przyjaciółmi, rodziną i współpracownikami.
- Jeśli mają Państwo konto na Facebooku, popierajcie naszą stronę (przez naciśnięcie przycisku "Lubię to")
Kliknij tutaj i zobacz naszą stronę na Facebooku
- Pomagajcie Państwo reklamować Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach w wydawanych biuletynach, na stronach internetowych, w mediach i w Internecie, poprzez dopisanie łącza na swojej stronie internetowej, w podpisie e-mailowym
- Rozpowszechniajcie Państwo materiały informacyjne dostępne na stronie internetowej www.antybiotyki.edu.pl

Wetter