Idź do treści strony
Stadt Olsztyn

Newsletter

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

 

DOFINANSOWANIE

19 578 ZŁ

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

23 034 ZŁ

 

CEL PROGRAMU

Celem głównym Programu integracji 2021–2030 jest zwiększenie poziomu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce.

 

REALIZOWANE ZADANIA

Wsparcie uczestników Programu Integracji 2021–2030 poprzez utrzymanie miejsca pracy dla kobiety narodowości romskiej w Romskiej Świetlicy Rodzinnej MOPS w Olsztynie.

 

GRUPA DOCELOWA

Romska mniejszość etniczna w Polsce.

 

EFEKTY PROGRAMU

Zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym wśród społeczności romskiej.

Wetter