Idź do treści strony
Stadt Olsztyn

Newsletter

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


DOTACJA NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKÓW WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 

DOFINANSOWANIE

16 495 772,56 ZŁ

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

16 495 772,56 ZŁ

 

CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu jest finansowanie z budżetu państwa działalności bieżącej sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

REALIZOWANE ZADANIA

Realizacja zadania obejmuje prowadzenie i rozwój infrastruktury sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.

 

GRUPA DOCELOWA

Podopieczni oraz kadra zatrudniona w  ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

EFEKTY PROGRAMU

Zapewnienie prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wetter