Idź do treści strony
Gospodarka

Program Wieloletni Senior+

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025, edycja w 2021 roku
Moduł II - zapewnienie funkcjonowania dziennych domów "Senior+" i klubu "Senior+"

Dofinansowanie: 448 560,00 zł
Całkowita wartość projektu: 1 008 000,00 zł

Cel programu
Wsparcie finansowe z budżetu państwa na realizację zadań gminy olsztyn określonych  w  programie wieloletnim "Senior+" na lata 2021-2025, edycja 2021r.

Realizowane zadania
Zapewnienie przez gminę olsztyn funkcjonowania ośrodków wsparcia tj. Dziennych domów "Senior+" i  klubu "Senior+" prowadzonych w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025, edycja  2021r.

Grupa docelowa
150 seniorów - osób nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej zamieszkujących w olsztynie.

Efekty programu
Zapewnienie funkcjonowania 150 miejsc dla seniorów w dziennych domach "Senior+" i klubie "Senior+"  prowadzonych przez Gminę Olsztyn w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025, edycja 2021r.

Pogoda