Idź do treści strony
Gospodarka

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa". Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Pogoda