Idź do treści strony
Gospodarka

Budowa drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do działki 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Projekt zakłada budowę drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do działki 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.

Inwestycja ta przyczyni się do rozwoju miejskiej sieci dróg, co usprawni przemieszczanie się o obrębie osiedla Zatorze, jak również poprawi połączenie tej części miasta z ulicami wyprowadzającymi ruch poza miasto. Ponadto przebudowa skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej zwiększy komfort i bezpieczeństwo użytkowników tych dróg, a także usprawni płynność ruchu w tej części miasta. Sytuacja ta wpłynie na zwiększenie przepustowości głównych ulic Zatorza, ponieważ kierowcy jadący z centrum miasta lub z dworca kolejowego i autobusowego, chcący udać się w kierunku miejscowości Wadąg, Słupy, czy Różnowo w Gminie Dywity, chętniej wybiorą dojazd przez ul. Zientary-Malewskiej i Poprzeczną w kierunku ul. Jagiellońskiej prowadzącej do wyżej wymienionych miejscowości.

Warto również zauważyć, że przy ul. Jagiellońskiej znajdują się ważne instytucje, do których dojazd byłby ułatwiony w szczególności poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej. Mieszczą się tam m. in. Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie, Szpital Położniczo-Ginekologiczny, dwa duże osiedla bloków mieszkalnych, osiedle domów jednorodzinnych, sklepy wielkopowierzchniowe oraz liczne punkty handlowe i usługowe. Mieszkańcy tej części miasta oraz osoby korzystające z usług wymienionych wyżej placówek czy sklepów z pewnością znacząco odczuliby poprawę dostępności tych miejsc, szczególnie dzięki możliwości rozwoju transportu publicznego.

Dodatkowo realizacja inwestycji obejmuje budowę infrastruktury rowerowej, która wpisuje się w sieć dróg rowerowych zaplanowanych w "Koncepcji rozwoju dróg rowerowych w Olsztynie z rozszerzeniem na Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna w zakresie powiązań komunikacyjnych z miastem rdzeniem" (Olsztyn, 2019). Zgodnie z tym dokumentem stanowić ona będzie część trasy zbiorczej Z4 o wysokim priorytecie inwestycyjnym, łączącej miasto Olsztyn z gminą Barczewo. W badaniach prowadzonych w ramach prac nad "Koncepcją" wielu mieszkańców wskazywało tę trasę jako niezbędną do sprawnej komunikacji rowerowej w mieście.

Rondo łączy drogę powiatową nr 1448N (ul. Poprzeczna i ul. Zientary-Malewskiej od strony północno wschodniej) z drogą gminną nr 309002N (ul. Marii Zientary-Malewskiej od strony południowo wschodniej). Droga ta łączy się z ul. Limanowskiego stanowiącą odcinek DK 51 łączącej miasto z drogą ekspresową S7 oraz DK 16, które stanowią część Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Realizacja inwestycji pośrednio przyczyni się zatem do poprawy połączenia drogowego Olsztyna z siecią TEN-T.

Całkowita wartość projektu: 13 058 717,86 zł
Wartość dofinansowania: 6 529 358,93 zł

Projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Pogoda