Idź do treści strony
Gospodarka

Dotacja na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Dotacja na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej

Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób

Dofinansowanie: 296.159,00 zł
Całkowita wartość: 370.201,00 zł

Cel programu
Wsparcie finansowe z budżetu państwa funkcjonowania  domów pomocy społecznej

Realizowane zadania
Prowadzenie i rozwój  infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób

Grupa docelowa
Podopieczni oraz kadra  zatrudniona w  domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym

Efekty programu
Zapewnienie prowadzenia i rozwoju  infrastruktury domów pomocy społecznej

Pogoda