Idź do treści strony
Gospodarka

Uchwała w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej granicy Miasta Olsztyna”

Do pobrania:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne­go w rejonie północnej granicy Miasta Olsztyna”.

Pliki do pobrania:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne­go w rejonie północnej granicy Miasta Olsztyna”.

Linki:

Pogoda