Idź do treści strony
Gospodarka

Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej

W związku z nieuzupełnieniem braków formalnych wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 120 obr. 70 z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, przebudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz przyłączami kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, przyłączem wodociągowym, elektroenergetycznym oraz C.O. w ramach jednoetapowej inwestycji mieszkaniowej

Do pobrania:

Pogoda