Idź do treści strony
Gospodarka

WymienPiec.Olsztyn.eu

Przyłącz się do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej i zyskaj bezpieczne oraz wygodne ogrzewanie niskoemisyjne!


Zapraszamy do składania wniosków

Zapraszamy zainteresowane wspólnoty mieszkaniowe do składania wniosków o udzielenie dotacji na zmianę sposobu ogrzewania.

W ramach programu mogą Państwo otrzymać do 50 % poniesionych kosztów.

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2019 roku

 

 


Szanowni Państwo

informujemy, że w dniu 27 lutego 2019 roku Rada Miasta Olsztyna podjęła uchwałę nr V/64/19 zmieniająca uchwałę nr XLVI/906/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olsztyn na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wyminie źródeł ogrzewania na proekologiczne, w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Olszyna”.

Zmiana dotyczy wyłączenia z programu dotacji dla budynków jednorodzinnych i wynika z uruchomienia Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" adresowanego do właścicieli domów jednorodzinnych.

 

Treść uchwały nr V/64/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 lutego 2019 r. jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna

 

Zapraszamy także do zapoznania się z obowiązującymi załącznikami do Regulaminu:

Dodatkowo, w celu ułatwienia obliczenia redukcji emisji, przygotowaliśmy dla beneficjentów kalkulator w formacie Excel. Pobierz kalkulator

 

Zapraszamy wspólnoty mieszkaniowe zainteresowane uzyskaniem dotacji na przyłączenie nieruchomości do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej do kontaktu z Biurem Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej, tel. 89 527 52 46, Urząd Miasta Olsztyna (Plac Jana Pawła II 1), pokój nr 31.


Szanowni Państwo

w związku z uruchomieniem Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne zachęcamy do kontaktu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, tel. 89 522 02 00, ul. św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn.

Ulotka informacyjna programu Czyste Powietrze (pdf)

 

Ponadto informujemy, że Gmina Olsztyn planuje modyfikację programu Wymień Piec w zakresie zwiększenia wsparcia dla budownictwa wielorodzinnego. Szczegóły dotyczące zmian zostaną zamieszczone na stronie internetowej programu www.wymienpiec.olsztyn.eu


Szanowni Państwo,

zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olsztyn na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne, w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Olsztyna poniżej publikujemy listę beneficjentów, których wnioski zostały zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania:

Lp.

Imię i nazwisko / nazwa wnioskodawcy

Redukcja PM 10 [kg/m2]

1

Alan Lewandowski

4,28

2

Rafał Lewalski

3,01

3

Marek Aniołkowski

2,93

4

Paweł Ślesiński

2,77

5

Magdalena Bartoszewicz

2,69

6

Adam Kołtało

2,45

7

Dorota Rumińska

2,2

8

Zbigniew Nowowiejski

2,06

9

Antoni Balcerzak

1,87

10

Leszek Gutkowski

1,83

11

Paweł Tokarz

1,69

12

Małgorzata Zaniewska

1,55

13

Bogusław Morze

1,39

14

Ewa Bugowska, Stanisław Bugowski

1,38

15

Antoni Czepielewski

1,32

16

Anna Kuskowska-Smułka, Krzysztof Smułka

1,22

17

Alicja Górkiewicz

1,19

18

Franciszek Mazuro

0,98

19

Marek Skurczyński

0,96

20

Tomasz Piotrowicz

0,83

21

Zofia Zalewska

0,77

22

Wspólnota Mieszkaniowa Jagiellońska 4

0,61

23

Wspólnota Mieszkaniowa Okrzei 21

0,60

24

Wspólnota Mieszkaniowa Partyzantów 14

0,46

25

Wspólnota Mieszkaniowa Kraszewskiego 2AB

0,23

26

Wspólnota Mieszkaniowa Warmińska 26

0,20

 

Lista rezerwowa:

Lp.

Imię i nazwisko / nazwa wnioskodawcy

Redukcja PM 10 [kg/m2]

1

Wspólnota Mieszkaniowa Niepodległości 87ABC

0,09

2

Wspólnota Mieszkaniowa Tczewska 1-3-5

0,0002

 

Beneficjentów, których wnioski znajdują się na liście podstawowej, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej w celu zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu dofinansowaniem mogą zostać objęte prace wykonane wyłącznie po zawarciu umowy. W przypadku wykonania części inwestycji przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji kwota dotacji zostanie zmniejszona o wysokość poniesionych kosztów do dnia zawarcia umowy.


Pogoda
Częściowe zachmurzenie 12°C
Pochmurnie 16°C