Idź do treści strony
Gospodarka

WymienPiec.Olsztyn.eu

Przyłącz się do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej i zyskaj bezpieczne oraz wygodne ogrzewanie niskoemisyjne!


Szanowni Państwo,

zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olsztyn na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne, w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Olsztyna poniżej publikujemy listę beneficjentów, których wnioski zostały zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania:

 

Lp.

Nazwa wnioskodawcy

Redukcja PM 10
[kg/m2]

1

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Ul. Zientary Malewskiej 32

2,85

2

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Ul. Zientary Malewskiej 30

2,77

3

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Ul. Niepodległości 68

1,62

 

Lista rezerwowa

Lp.

Nazwa wnioskodawcy

Redukcja PM 10
[kg/m2]

1

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Ul. Żeromskiego 11

1,18

2

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Ul. Mazurska 15a

1,11

3

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Ul. Reymonta 7-21

0,95

4

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Ul. Moniuszki 5-7

0,62

5

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Ul. Lengowskiego 1/3/5

0,57

6

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Ul. Moniuszki 6

0,51

7

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Ul. Szymanowskiego 2-4-6-8

0,37

8

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Ul. Tczewska 14-16/18

0,16

9

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Ul. Mazurska 9

0,14

10

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Ul. Paderewskiego 14/16

0,05

 

Komisja weryfikacyjna na posiedzeniu w dniu 24.05.2021r. zadecydowała o odrzuceniu wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Ul. 11 Listopada 11. Zgodnie ze złożonym wnioskiem na terenie nieruchomości nie występują żadne źródła ciepła opalane paliwami stałymi, w związku z czym wniosek nie spełnia podstawowego celu konkursu (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw stałych, głównie węgla, w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Miasta Olsztyna).

 

Beneficjentów, których wnioski znajdują się na liście podstawowej, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Inwestycji Miejskich w celu zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu dofinansowaniem mogą zostać objęte prace wykonane wyłącznie po zawarciu umowy. W przypadku wykonania części inwestycji przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji kwota dotacji zostanie zmniejszona o wysokość poniesionych kosztów do dnia zawarcia umowy.

 

Ponadto informujemy, że Wydział Inwestycji Miejskich wystąpił o zwiększenie środków na realizację programu dotacji. Po ich otrzymaniu Gmina wezwie do zawarcia umów kolejnych beneficjentów, zgodnie wysokością środków oraz pozycją wnioskodawcy na liście rezerwowej.


Szanowni Państwo

informujemy, że w dniu 27 lutego 2019 roku Rada Miasta Olsztyna podjęła uchwałę nr V/64/19 zmieniająca uchwałę nr XLVI/906/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olsztyn na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wyminie źródeł ogrzewania na proekologiczne, w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Olszyna”.

Zmiana dotyczy wyłączenia z programu dotacji dla budynków jednorodzinnych i wynika z uruchomienia Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" adresowanego do właścicieli domów jednorodzinnych.

 

Treść uchwały nr V/64/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 lutego 2019 r. jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna

 

Zapraszamy także do zapoznania się z obowiązującymi załącznikami do Regulaminu:

Dodatkowo, w celu ułatwienia obliczenia redukcji emisji, przygotowaliśmy dla beneficjentów kalkulator w formacie Excel. Pobierz kalkulator

 

Zapraszamy wspólnoty mieszkaniowe zainteresowane uzyskaniem dotacji na przyłączenie nieruchomości do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej do kontaktu z pracownikami Wydziału Inwetsycji Miejskich, tel. 89 527 52 46, 89 527 31 11 w. 257, Urząd Miasta Olsztyna (Plac Jana Pawła II 1), pokój nr 309.


Szanowni Państwo

w związku z uruchomieniem Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne zachęcamy do kontaktu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, tel. 89 522 02 00, ul. św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn.

 

 

Informacje o programie "Czyste Powietrze" są dotępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie: http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/

Pogoda
Częściowe zachmurzenie 6°C
Pochmurnie 9°C