Idź do treści strony
Gospodarka

WymienPiec.Olsztyn.eu

Przyłącz się do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej i zyskaj bezpieczne oraz wygodne ogrzewanie niskoemisyjne!


Szanowni Państwo,

zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olsztyn na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne, w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Olsztyna poniżej publikujemy listę beneficjentów, których wnioski zostały zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania w roku 2020:

Lp

Nazwa wnioskodawcy

Redukcja PM 10 [kg/m2]

1

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości

Henryka Sienkiewicza 12 w Olsztynie

 0,70

2

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości

Dąbrowszczaków 26 w Olsztynie

 0,55

3

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości

Żołnierska 12 w Olsztynie

 0,43

4

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości

Marii Curie Skłodowskiej 5 w Olsztynie

 0,43

 

Zapraszamy beneficjentów do kontaktu z pracownikami Biura Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej w celu zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu dofinansowaniem mogą zostać objęte prace wykonane wyłącznie po zawarciu umowy. W przypadku wykonania części inwestycji przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji kwota dotacji zostanie zmniejszona o wysokość poniesionych kosztów do dnia zawarcia umowy.


Szanowni Państwo

informujemy, że w dniu 27 lutego 2019 roku Rada Miasta Olsztyna podjęła uchwałę nr V/64/19 zmieniająca uchwałę nr XLVI/906/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olsztyn na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wyminie źródeł ogrzewania na proekologiczne, w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Olszyna”.

Zmiana dotyczy wyłączenia z programu dotacji dla budynków jednorodzinnych i wynika z uruchomienia Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" adresowanego do właścicieli domów jednorodzinnych.

 

Treść uchwały nr V/64/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 lutego 2019 r. jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna

 

Zapraszamy także do zapoznania się z obowiązującymi załącznikami do Regulaminu:

Dodatkowo, w celu ułatwienia obliczenia redukcji emisji, przygotowaliśmy dla beneficjentów kalkulator w formacie Excel. Pobierz kalkulator

 

Zapraszamy wspólnoty mieszkaniowe zainteresowane uzyskaniem dotacji na przyłączenie nieruchomości do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej do kontaktu z Biurem Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej, tel. 89 527 52 46, Urząd Miasta Olsztyna (Plac Jana Pawła II 1), pokój nr 31.


Szanowni Państwo

w związku z uruchomieniem Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne zachęcamy do kontaktu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, tel. 89 522 02 00, ul. św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn.

Ulotka informacyjna programu Czyste Powietrze (pdf)

 

Ponadto informujemy, że Gmina Olsztyn planuje modyfikację programu Wymień Piec w zakresie zwiększenia wsparcia dla budownictwa wielorodzinnego. Szczegóły dotyczące zmian zostaną zamieszczone na stronie internetowej programu www.wymienpiec.olsztyn.eu


Pogoda
Pochmurnie 0°C
Pochmurnie 1°C