Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Olsztyn - miasto młode duchem - kampania promocyjna Olsztyna w kraju i za granicą w 2006 r. 

1. Program: ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
2. Koszt całkowity: 564 420,00 PLN
Wartość dofinansowania:

413 565,00 PLN

3. Data podpisania umowy: 25.01.2007
4. Okres realizacji: 01.03.2006-31.12.2007
5. Opis projektu: Projekt obejmował szereg działań,  składających się na kampanię promocyjną pt. "Olsztyn - Miasto Młode Duchem", a jego podstawowym celem jest wzrost roli turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczny i gospodarczy miasta i regionu. Przeprowadzenie kampanii promocyjnej stanowiącej przedmiot niniejszego projektu przyczyniło się do wzrostu zainteresowania Olsztynem oraz  regionem Warmii wśród potencjalnych turystów krajowych i zagranicznych, co doprowadziło do zwiększenia liczby gości. Promocja oferty kulturalnej miasta sprzyja wydłużeniu sezonu turystycznego, zwłaszcza w okresach mniej atrakcyjnych turystycznie np. jesienią, zimą i wczesną wiosną.
Pogoda