Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Budowanie potencjału innowacyjnego Warmii i Mazur poprzez utworzenie Olsztyńskiego Parku Naukowo- Technologicznego – prace koncepcyjne  

1. Program: ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
2. Koszt całkowity: 177 024,64 PLN
Wartość dofinansowania:

177 024,64 PLN

3. Data podpisania umowy: 31.08.2006
4. Okres realizacji: 2006-2008
5. Opis projektu: Projekt ten był elementem zakrojonego na szerszą skalę przedsięwzięcia mającego na celu powołanie do życia Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Aby możliwa była prawidłowa realizacja zakładanego przedsięwzięcia koniecznym było wykonanie szeregu analiz, opracowań i dokumentacji. Celem niniejszego projektu było wykonanie analizy potrzeb i możliwości funkcjonowania w Olsztynie parku naukowo-technologicznego oraz zwiększenie poziomu wiedzy na temat działalności parków jako ośrodków wpływających na poprawę konkurencyjności regionu.
Pogoda