Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Budowa bazy laboratoryjno-dydaktycznej w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-13
Oś priorytetowa: 7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie:
7.2. Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałanie: 7.2.2. Kształcenie kadr dla informatyki
2. Koszt całkowity: 517 133,42   PLN
Procent dofinansowania 85 % 320 261,08, PLN
3. Termin konkursu: 04.05.2010-15.06.2010
4. Data podpisania umowy: 30.09.2010 r.
5. Okres realizacji: 26.05.2010-19.10.2011
6. Opis projektu:

Przedmiotem projektu byłowyposażenie dwóch pracowni w ZSEiT przy ul. Bałtyckiej 37A (pracownia nr 6 i nr 12) w Olsztynie w nowoczesny sprzęt informatyczny potrzebny do kształcenia w zakresie zawodu technik teleinformatyk.
W ramach projektu został zakupiony następujący rodzaj sprzętu, stanowiący wyposażenie pracowni nr 6 i nr 12:

  • sprzęt komputerowy oraz sieciowy,
  • narzędzia wspomagające proces dydaktyczny,
  • sprzęt laboratoryjny niezbędny do prowadzenia zajęć praktycznych,
  • specjalistyczne oprogramowanie.
Projekt został zrealizowany

Pogoda