Idź do treści strony
Gospodarka

Budowa dróg: ul. Bartąska i Jagiellońska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych poprzez budowę ul. Bartąskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1372N oraz odbudowę ul. Jagiellońskiej na odcinku od "Sanatorium" do mostu przez rzekę Wadąg w ciągu drogi powiatowej nr 1971N w Olsztynie
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-13
Oś priorytetowa: 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna
Działanie:
5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny
Poddziałanie: 5.1.6. Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny
2. Koszt całkowity: 6 091 423,21 PLN
Procent dofinansowania 58,41% (3 558 165,24 PLN)
3. Termin konkursu: 09.11.2010
4. Data podpisania umowy: 29.12.2010 r.
5. Okres realizacji: 04.04.2007-31.08.2012
6.

Opis projektu:Przedsięwzięcie składało się z trzech etapów, z których dwa były już zrealizowane (budowa nowej ul. Bartąskiej oraz przebudowa mostu na rzece Wadąg) a także inwestycji planowanej do realizacji w latach 2011-2012, polegającej na odbudowie ul. Jagiellońskiej.
W wyniku realizacji projektu zrekonstruowane zostało niemal 2 km drogi na ul. Jagiellońskiej. Ponadto Gmina Olsztyn otrzymała refundację 70% kosztów poniesionych na budowę 281 m nowej ul. Bartąskiej.

 

Projekt został zrealizowany

Pogoda