Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Budowa kładki przez jezioro Długie w Olsztynie
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-13
Oś priorytetowa: 2. Turystyka
Działanie:
2.1. Wzrost potencjału turystycznego
Poddziałanie:  2.1.4. Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna
2. Koszt całkowity: 3 802 062,60 PLN
Procent dofinansowania 62,47 % (2 375 090,41 PLN)
3. Termin konkursu: 8.10.2009-31.12.2009 r.
4. Data podpisania umowy: 30.07.2010 r.
5. Okres realizacji: 21.05.2008-29.04.2011
6.

Opis projektu: Projekt polegał na wybudowaniu nowej przeprawy w najwęższym miejscu jeziora Długiego. Nowy most powstał w miejscu starej drewnianej kładki. Obecna konstrukcja jest stalowa z drewnianymi barierkami, całość umieszczona na betonowych słupach. Kładka jest oświetlona.

Projekt został zrealizowany

Pogoda