Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Kontynuacja unowocześnienia bazy szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno - Spożywczych w Olsztynie
1.Program operacyjny:Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-13
Oś priorytetowa:3. Infrastruktura społeczna
Działanie:
3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną
Poddziałanie:-
2.Koszt całkowity: 3 112 615,86 PLN
Procent dofinansowania85% (2 025 823,52 PLN)
3.Termin konkursu:16.10.2009-5.01.2010
4.Data podpisania umowy:27.07.2011
5.Okres realizacji:03.11. 2011 – 19.10.2012
6.Opis projektu:

Projekt polega na modernizacji budynku szkoły przy ul. Żołnierskiej.

Projekt został zrealizowany

Strona internetowa:

Projekt polegał na modernizacji budynku szkoły przy ul. Żołnierskiej.

www.rozbudowa.zsgs.olsztyn.pl

Pogoda