Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
MIZAR-Multimedialna Infrastruktura Zasobów Astronomii dla Regionu
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-13
Oś priorytetowa: 2. Turystyka
Działanie:
2.1. Wzrost potencjału turystycznego
Poddziałanie:  2.1.5 Dziedzictwo kulturowe
2. Koszt całkowity: 2 020 197,10 PLN
Kwota dofinansowania 999 914,26 PLN
3. Termin konkursu: 26.02.2010 r.
4. Data podpisania umowy: 31.08.2010 r.
5. Okres realizacji: 20.06.2011-02.08.2012
6. Opis projektu:

Projekt obejmował:

  1. zakup sprzętu komputerowego do stworzenia bazy danych udostępniającej online multimedialne zasoby astronomiczne w pracowniach Obserwatorium Astronomicznego;
  2. zakup specjalistycznego sprzętu obserwacyjnego (teleskopy, kamery CCD, przenośne planetarium) i będące wyposażeniem MOBILNEGO ASTROLABIUM;
  3. projekt, zakup i montaż oświetlenia architektury – iluminacja  Obserwatorium;
  4. zagospodarowanie terenów zielonych wokół Obserwatorium;
  5. zakup i wyposażenie Astrolabium.

Realizacja rzeczowa zakończona.

Projekt został zrealizowany.


Pogoda