Idź do treści strony
Gospodarka

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z zakupem wyposażenia multimedialnego
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-13
Oś priorytetowa: 2. Turystyka
Działanie:
2.1. Wzrost potencjału turystycznego
Poddziałanie:  2.1.6 Infrastruktura Kultury
2. Koszt całkowity: 2.660.303,54 PLN 
3. Termin konkursu: 26.03.2010 r.
4. Data podpisania umowy: 27.09.2010 r.
5. Okres realizacji: 14.09.2009 – 31.05.2012
6. Opis projektu:

Projekt obejmował:

1.    modernizację holu dolnego Planetarium;

2.    dostawę i montaż wyposażenia kawiarenki internetowej,

3.    dostawę sprzętu projekcyjnego w systemie fulldome.

Projekt został zrealizowany

Pogoda