Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia-budowa parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-13
Oś priorytetowa: 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
Działanie:
4.2 Rewitalizacja miast
Poddziałanie: -
2. Koszt całkowity: 19 822 083,69  PLN  (zgodnie z dokumentami do aneksu nr 4)
Kwota dofinansowania 9 327 074,52 PLN
3. Termin konkursu: 26.02.2010 r. – 15.04.2010 r.
4. Data podpisania umowy: 30.08.2010 r.
5. Okres realizacji: 25.09.2009-30.08.2014
6. Opis projektu:

Projekt polega na realizacji dwóch zadań:

 

PARK CENTRALNY - jego budowa obejmuje:

a. Wykonanie nasadzeń,

b.  Budowę wejść do parku, ciągów komunikacji pieszej i rowerowej,

c. Budowę tarasów widokowych

d. Budowę odprowadzenia wód opadowych z ciągów komunikacyjnych,

e. Porządkowanie brzegów rzeki Łyny,

f.  Zakup wyposażenia parkowego,

g. Budowę oświetlenia parkowego,

h. Budowę sieci wodno-kanalizacyjnej, budowę kładek przez rzekę Łynę,

i. Zainstalowanie systemu monitoringu.

 

PARK PODZAMCZE 

Park (jego II część – od Casablanki do mostu przy ul. Pieniężnego) zostanie poddany rewaloryzacji - zbudowany będzie plac zabaw dla dzieci, zagospodarowana zieleń, przebudowana istniejąca fontanna, przebudowane mostki przez Łynę. Wymienione będą ławki parkowe, przebudowane chodniki i oświetlenie. Ponadto wykonane zostanie powierzchniowe odwodnienie terenu.

 

W wyniku realizacji projektu utworzonych zostanie 10 miejsc pracy.
128713 m2 terenu Parku Centralnego stanie się dostępne dla mieszkańców miasta i turystów.

 

Projekt zakończony

Pogoda