Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-13
Oś priorytetowa: 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
Działanie:
4.2 Rewitalizacja miast
Poddziałanie: -
2. Koszt całkowity: 4 117 862,32 PLN
Procent dofinansowania 2 870 589,32 PLN
3. Termin konkursu: 31.07 – 14.09.2009 r.
4. Data podpisania umowy: 30.12.2009 r.
5. Okres realizacji: 31.08.2007-31-10-2014
6.

Opis projektu: W zakres Projektu wchodzi przebudowa chodników w tym chodników o wzmocnionej podbudowie – ciągi gospodarcze, budowa ścieżek rowerowych, przebudowa i budowa schodów, przebudowa oświetlenia, remont i przebudowa istniejącej fontanny, remont i rozbudowa murków oporowych, modernizacja placów zabaw, podświetlenia fontanny, rzeźb, schodów, chodników, budowa nowego mostku przez rzekę Łynę, przebudowa rurociągów przez rzekę Łynę, wymiana ławek parkowych i koszy na śmieci oraz budowa przystani dla kajaków przy stopniu wodnym na rzece Łynie przy ul. Nowowiejskiego (zrealizowana przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w 2008 r.).

Projekt zakończony

Pogoda