Idź do treści strony
Gospodarka

Poprawa atrakcyjności zamieszkania

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Poprawa atrakcyjności zamieszkania poprzez modernizację budynków mieszkalnych przy ul. Kołobrzeskiej 32 B i 32 C w Olsztynie
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-13
Oś priorytetowa: 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
Działanie:
4.1 Humanizacja blokowisk
Poddziałanie:  4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty
2. Koszt całkowity: 5 942 401,78 PLN
Koszt dofinansowania 1 872 518,67 PLN
3. Termin konkursu: 26.07.2010 r. – 06.09.2010 r.
4. Data podpisania umowy: 29.12.2010 r.
5. Okres realizacji: 02.04.2007-31.12.2013
6.

Opis projektu: Projektu "Poprawa atrakcyjności zamieszkania poprzez modernizację budynków mieszkalnych przy ul. Kołobrzeskiej 32b i 32c w Olsztynie" składa się z realizacji dwóch zadań. Pierwsze wykonane w latach 2007 - 2008 dotyczyło modernizacji budynku przy ul. Kołobrzeskiej 32c. Drugie realizowane jest do w latach 2011 - 2013 i dotyczy modernizacji budynku przy ul. Kołobrzeskiej 32b. Oba bloki, wykonane w technologii wielkiej płyty - system żerański, znajdują się na osiedlu mieszkaniowym Pojezierze w Olsztynie. Projekt polega na modernizacji istniejących budynków i przebudowie ich na indywidualne pełnowartościowe lokale mieszkalne. Lokale we wskazanych lokalizacjach stanowią zasób mieszkań komunalnych Gminy Olsztyn.

Projekt zakończony

Pogoda