Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Przebudowa drogi powiatowej nr 146N relacji Olsztyn-Nowy Dwór na odcinku Al. Piłsudskiego w Olsztynie- od km 0+822,00 do km 1+620,00 przez miejscowość Ostrzeszewo, do wiaduktu nad trakcją kolejową PKP – do km 2+076,00
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-13
Oś priorytetowa: 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna
Działanie:
5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny
Poddziałanie: 5.1.6. Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny
2. Koszt całkowity: 6 368 168,64 PLN
Procent dofinansowania 69,5 % (4 425 658,55 PLN)
3. Termin konkursu: 26.05.2008 – 04.07.2008 
4. Data podpisania umowy: 30.06.2009
5. Okres realizacji: 08.07.2008– 31.12.2011
6.

Opis projektu:Projekt "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1464N relacji Olsztyn - Nowy Dwór na odcinku Al. Piłsudskiego w Olsztynie - od km 0+822,00 do km 1+620,00, przez miejscowość Ostrzeszewo, do wiaduktu nad trakcją kolejową PKP - do km 2+076,00". Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego od bramy nr 3 fabryki opon do granicy administracyjnej Miasta Olsztyn oraz drogi powiatowej od granicy administracyjnej Miasta do granicy działki PKP. W zakres przebudowy wchodzi odpowiednio na odcinku miejskim zmodernizowanie jednojezdniowej ulicy z obustronnymi krawężnikami i dwustronnym ciągiem pieszym oraz jednostronną ścieżką rowerową, natomiast na odcinku pozamiejskim zmodernizowanie drogi jednojezdniowej, wybudowanie ulicy, rozumiane jako modernizacja drogi w celu otrzymania nawierzchni o nośności 100kN/os, przebudowa istniejących pętli autobusowych i zatok autobusowych.

Projekt został zrealizowany

Pogoda