Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Przedłużenie drogi wojewódzkiej ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego do ul. Jarockiej
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-13
Oś priorytetowa: 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna
Działanie:
5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny
Poddziałanie: 5.1.6. Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny
2. Koszt całkowity: 23 525 900,85 PLN
Kwota dofinansowania 13 197 975,27 PLN
3. Termin konkursu: 27.07.2009  – 07.09.2009
4. Data podpisania umowy: 23.12.2009
5. Okres realizacji: 01.07.2009 – 25.08.2011
6.

Opis projektu: Przedmiotem projektu była budowa przedłużenia ulicy Sikorskiego do ulicy Jarockiej ze skrzyżowaniem z ulicą Witosa, o długości 1,35 km, z zachowaniem parametrów klasy drogi G.

Projekt został zrealizowany

Pogoda